Rozpoczął się remont dawnego Ogniska Muzycznego w Piekarach Śląskich

Mdk remont budynku ogniska 5

Redakcja

4 lutego, 2022

Przyszła pora na kolejna metamorfozę kompleksu budynków przy ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Właśnie ruszył remont budynku dawnego Ogniska Muzycznego, należącego do Miejskiego Domu Kultury.

Przygotowania adaptacyjne budynku na działalność kulturalną rozpoczęto już w roku 2018. Budynek został ocieplony, wyremontowano dach oraz wymieniono stolarkę okienną. Kolejny etap prac obejmować będzie: rozbiórkę ścian wewnętrznych, skucie starych tynków, murowanie nowych ścian działowych i konstrukcyjnych, roboty instalacyjne zewnętrzne, wykonanie chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wyremontowane sale przeznaczone zostaną na działalność istniejących sekcji MDK oraz stworzą szereg nowych możliwości.

Zadanie powierzono firmie PWI Wojciech Piech z Miasteczka Śląskiego, która wyłoniona została w przetargu. Termin zakończenia prac tego etapu remontu, planowany jest na koniec maja br.

Obecnie dyrekcja MDK podejmuje starania w celu pozyskania środków na kolejny etap remontu, który obejmować będzie prace wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie niezbędnych instalacji oraz zakup wyposażenia.

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Mdk remont budynku ogniska 1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.8µg/m3 PM2.5: 15.9µg/m3