Przebudowa DW 491 od Częstochowy do granicy województwa będzie kosztować 350 mln zł

Dw 491 podpisanie umowy

Redakcja

12 czerwca 2024

350 mln zł ma kosztować przebudowa DW 491 od granicy Częstochowy do granicy województwa śląskiego. Wczoraj podpisano umowę na wykonanie tej ważnej dla subregionu północnego inwestycji.

- To niezwykle ważna realizacja, nie tylko z perspektywy subregionu północnego, ale całego województwa. Modernizujemy i poprawiamy jakość infrastruktury drogowej w całym regionie; to krok w stronę lepszego komfortu jazdy, rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stawiamy na nowe technologie i trwałość – komentuje marszałek Wojciech Saługa.

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kłobuckim, gdzie DW 491 posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch częściach – od granicy województwa do miejscowości Łobodno (długość odcinka 17 km) i od miejscowości Łobodno do granicy Częstochowy (długość odcinka 11 km). Wartość robót budowlanych to w przypadku pierwszej części – 204,4 mln zł, a drugiej – 146 mln zł. Łącznie to 350,4 mln zł.

- W pewnym sensie to historyczny dla subregionu północnego moment, bo sprawa gruntownej modernizacji tej drogi sięga 2015 roku, gdy powstał jej projekt przebudowy. W sierpniu ubiegłego roku, radni Sejmiku wpisali inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a dziś już mamy konkret w postaci umowy na prace drogowe – podkreślił podczas wtorkowej konferencji wicemarszałek Grzegorz Boski.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Drog-Bud z Częstochowy.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę: drogi klasy technicznej G (główna), skrzyżowań drogi z istniejącą siecią drogową, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oznakowanie, wyposażenia drogi (odwodnienie, drenaż, oświetlenie), kanału technologicznego, 6 obiektów mostowych, w tym wiaduktu nad linią kolejową, przejazdów gospodarczych, przepustów, urządzeń ochrony środowiska, kolidującej infrastruktury technicznej.

- Zakres prac jest szeroki, ale to jednocześnie obrazuje, jak ważna jest to inwestycja. Zabiegaliśmy też o to, aby była to droga kwalifikowana jako regionalna – dodaje wicemarszałek województwa Bartłomiej Sabat.

W wyniku przebudowy DW 491 parametry techniczne drogi zostaną dostosowane do prognozowanego ruchu, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu poprzez budowę wyodrębnionych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, montaż elementów bezpieczeństwa, przebudowę skrzyżowań i poprawę odwodnienia drogi.

Warto przypomnieć, że wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Konstrukcja przebudowywanej DW 491 została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych dostępnych technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywana trwałość dróg przebudowywanych i budowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.4µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3