Przebudowa DK1 w Dąbrowie Górniczej. Na jakim etapie są prace?

Jhgfdghnbgvfc

Redakcja

30 września, 2022

Pod koniec października ma zostać otwarta kładka nad DK1 w rejonie ul. Kusocińskiego w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie modernizacji całego dąbrowskiego odcinka tej trasy – obejmującej m.in. przebudowę jezdni, budowę wiaduktów i węzłów drogowych – planowane jest na grudzień 2023 r.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Kompleksowa przebudowa DK1, która w efekcie osiągnie standard drogi ekspresowej, prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informują jej przedstawiciele, kładka pieszo-rowerowa jest na etapie robót wykończeniowych (montaż balustrad, ułożenie żywic). Udostępniona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, co planowane jest na koniec października. Podobna kładka powstaje w Karsowie, gdzie również ma być dostępna od końca października.

Wykonawca skupia się teraz na realizacji robót drogowych. Wykonane zostało 60 procent nawierzchni przebudowywanej jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej – do warstwy wiążącej włącznie. Trwają także prace na obu węzłach (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria) i drogach bocznych. Realizowane są także wszystkie obiekty: most drogowy nad ciekiem Pogoria oraz wiadukt drogowy w ciągu ul. Konstytucji mają już wykonany cały zakres żelbetowy. Dodatkowo w ciągu ulic Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji oraz na węźle Ząbkowice realizowane są cztery wiadukty drogowe z zaawansowaniem od 30 do 80 procent. Zakończenie prac na 10 obiektach żelbetowych – przepustach i przejściach dla zwierząt – umożliwiło ruch na prawej jezdni DK1 i na drogach bocznych.

Docelowo przejazd na obie strony DK1, która ma stać się „ekspresówką”, w Dąbrowie Górniczej ma być możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową przy ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

 

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

 

 

S1 podwarpie dabrowa 01 m

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3