Przebudowa alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Które relacje z ulicami poprzecznymi zostaną utrzymane?

59444

Redakcja

4 lipca, 2022

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przedstawił informację dotyczące zjazdów i wyjazdów po finalizacji przebudowy alei Wojska Polskiego, wskazując na odstępstwa, jakie udało się uzyskać oraz rozwiązania wymagane przez audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od samego początku procedowania docelowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu przy alei Wojska Polskiego, MZD dążył do wdrożenia w projekcie takich rozwiązań, które po zakończeniu prac umożliwiłyby komfortową i bezpieczną komunikację z ulicami poprzecznymi. Mając na uwadze, że funkcjonujące dotąd rozwiązania inżynieryjne były w ciągu tej drogi wdrażane pół wieku temu, należało się spodziewać, że niektóre elementy organizacji ruchu muszą ulec zmianie.

Pierwotne opinie zewnętrznych specjalistów sugerowały nawet, że – zgodnie z obowiązującym w Polsce normami bezpieczeństwa w ruchu drogowym  – zdecydowana większość wjazdów i wyjazdów z ulic poprzecznych w ciągu alei Wojska Polskiego - będzie musiała zniknąć (niemal wszystkie).

Część proponowanych przez projektantów wjazdów i wyjazdów w istocie została zakwestionowana przez zewnętrzny audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, któremu musiał zostać poddany projekt przebudowy dawnej DK-1.

Pierwotnie miało więc zabraknąć relacji alei Wojska Polskiego z ulicami: Rakowską w każdym kierunku, Okrzei (zjazd i wyjazd), Powstańców Śląskich, Bór, Sieroszewskiego i Brzozową.  

Miejski Zarząd Dróg przystąpił do działań prawnych i projektowych, które w konsekwencji miały pozwolić uzyskać szereg odstępstw od przepisów ze strony służb właściwego ministerstwa, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu. Działania takie wymagają długotrwałych procedur i szeregu kroków formalno–prawnych.
W ich wyniku udało się uzyskać odstępstwa i przywrócić w projekcie docelowe relacje alei Wojska Polskiego z ulicami: Powstańców Śląskich, Okrzei (wjazd z DK-91), Rakowską (wyjazd na DK-91 kierunek Warszawa i wjazd z DK-91 od strony Katowic).

Wysoce prawdopodobne jest, że w efekcie starań dążących do uzyskania następnych odstępstw, po zakończeniu przebudowy alei Wojska Polskiego utrzymany będzie także wjazd w ul. Rakowską (dla jadących DK-91 od strony Warszawy) i połączenie z ul. Sieroszewskiego.

Natomiast z uwagi na techniczny brak możliwości zmiany parametrów drogowych zamknięty docelowo, na stałe pozostanie zjazd w ul. Bór, wyjazd z ul. Rakowskiej w kierunku Katowic i wyjazd z ul. Okrzei w aleję Wojska Polskiego (zjazd pozostanie dostępny).
 

Źródło: UM Częstochowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.3µg/m3 PM2.5: 10.6µg/m3