Prezes zarządcy odcinka A4 Katowice - Kraków odchodzi. Wysokie przychody z tytułu poboru opłat w 2022 roku

Autostradagddkia

Redakcja

8 marca, 2023

Wysokie przychody ze sprzedaży i poboru opłat, wyższe natężenie ruchu, ale mniejszy zysk netto niż w 2021 roku. Tak wyglądał 2022 rok dla Stalexport Autostrady S.A., która zarządza odcinkiem A4 Katowice-Kraków. Z końcem lutego 2023 roku odszedł prezes spółek wchodzących w skład grupy. 

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała 2022 rok.  Przychody ze sprzedaży w grupie osiągnęły poziom 413,9 mln PLN i były o ok. 15 proc. wyższe niż w 2021 roku, z kolei wynik EBIDTA Grupy ukształtował się na poziomie 191,3 mln PLN i był o ok. 7 proc. niższy niż w 2021 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 85,7 mln PLN i był o ok. 10 proc. niższy w stosunku do roku 2021, w którym wynosił 95,4 mln PLN.

- Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53 proc. koszty własne sprzedaży (-191,4 mln PLN w 2022 roku vs. -125,1 mln PLN w 2021 roku), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400 proc., tj. z 19,7 mln PLN w roku 2021 do poziomu 78,3 mln PLN w roku 2022). Znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem wzrostu cen w sektorze budowlanym. Przetarg na ww. roboty ogłoszony został w styczniu 2023 r - informuje Stalexport Autostrady S.A.

W 2022 roku odnotowano wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1 proc. w stosunku do 2021 roku (46,8 tys. pojazdów na dobę), w tym średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych wyniosło 38,7 tys. (wzrost o 9,7 proc.), a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. (wzrost o 6,4 proc.).

Na skutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd dla wszystkich kategorii pojazdów, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do 2021 roku o 15 proc. wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat, osiągając poziom ponad 409,2 mln PLN.

- W zakresie wyników jednostkowych Stalexportu Autostrady S.A. przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 4 mln PLN i były o ok. 8,5 proc. wyższe niż w 2021 rok (3,7 mln PLN). Źródłem tych przychodów jest przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach. Zysk netto Spółki, pomimo wyższych przychodów, był o niższy o ok. 15 proc. niż w 2021 roku i wyniósł ok. 49 mln PLN. Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 10 proc. przychody finansowe Spółki (56 mln PLN w 2022 r. vs. ok. 62,5 mln PLN w 2021 r.), z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2022 roku ok. 48,3 mln PLN, a w 2021 roku 62,1 mln PLN). W 2022 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zrealizowała szereg wydatków na cele społeczne, przekazując darowizny m.in. na opiekę medyczną nad osobami ciężko chorymi, wspierając ofiary wojny w Ukrainie, jednostki ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, dzieci z trudnych środowisk, szkoły czy instytucje kultury - dodaje grupa kapitałowa.

Przełom lutego i marca 2023 roku to dla całej grupy czas zmian. Po 22 latach odchodzi Emil Wąsacz,  Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Powodem jest emertyrua.

- Na przestrzeni tych lat, dzięki czasami radykalnym i odważnym decyzjom, udało się nam przekształcić Stalexport Autostrady S.A. ze stojącej na skraju upadłości spółki z branży stalowej w sprawnie funkcjonujące i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, zarządzające pierwszą w Polsce komercyjną autostradą. Trasa A4 Katowice-Kraków, która początkowo była raczej drogą szybkiego ruchu, dzięki ogromnym nakładom finansowym, szeregowi inwestycji i znaczącej rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury drogowej, stała się autostradą w pełnym tego słowa znaczeniu - komentuje były prezes.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.4µg/m3 PM2.5: 9.9µg/m3