Prezes RAFAKO odwołany. Powód? Utrata zaufania

Rafako
Kastelik

Szymon Kastelik

6 czerwca, 2023

Radosław Domagalski-Łabędzki nie jest już prezesem zarządu RAFAKO S.A. Został odwołany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Do RAFAKO przyszedł na początku 2021 roku. Spółka znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji - aktualnie jest w restrukturyzacji. Od początku Radosław Domagalski-Łabędzki poszukiwał nowego inwestora, który pozwoliłby RAFAKO utrzymać się "przy życiu", a jednocześnie pozwoliłby na rozwój spółki. W mediach wiele mówiło się o m.in. spółce  MS Galleo Michała Sołowowa - jednego z najbogatszych Polaków. Ostatecznie na początku maja br. rozmowy zostały zawieszone.

"Wojna z Tauronem"

Były prezes RAFAKO zostanie zapamiętany na pewno z wielomiesięcznej "walki" z Tauronem. Spór dotyczył bloku 910 MW w Jaworznie, który wybudowała raciborska spółka. Jedna z najważniejszych energetycznych inwestycji w Polsce nie dość, że rozpoczęła pracę z opóźnieniem, to dochodziło w niej do częstych awarii.

Tauron uważał, że powodem były wady konstrukcyjne i domagał się od RAFAKO napraw, a następnie ponad miliardowej kary. Zarząd spółki z Raciborza twierdził, iż winny jest Tauron, który spala w bloku złej jakości węgiel. Przez wiele miesięcy przedstawiciele obu stron oskarżali się nawzajem w mediach i konferencjach prasowych. Trwały też rozmowy przed prokuratorią generalną.

W końcu po wielu miesiącach negocjacji i walki medialnej, obie strony podpisały ze sobą ugodę. Po spełnieniu wszystkich warunków, grupy na mocy ugody rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe. Tauron wycofał się też z roszczeń wynikających z gwarancji technicznych i otrzyma 240 mln złotych z tytułu roszczeń będących według spółki konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie.

RAFAKO i jej spółka zależna otrzyma od Tauron Wytwarzanie S.A. ponad 65 mln zł. Grupa RAFAKO zezwoliła na bezpośrednią współpracę swoich dotychczasowych podwykonawców z Tauron Wytwarzanie. Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

Grupowe zwolnienia 

W komunikacie spółki z 15 maja RAFAKO poinformowało o planowanych zwolnieniach grupowych. Szczegóły nie są jeszcze znane. Powodem jest brak porozumienia z możliwym inwestorem. 

- Decyzja Zarządu Emitenta, jest motywowana pogorszeniem perspektywy ekonomicznej Emitenta, a związanej z impasem tzw. procesu inwestorskiego Emitenta z udziałem MS GALLEON GmbH, o którym to impasie Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 52/2023 z dnia 8 maja 2023 roku, co skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta, wstrzymywanie redukcji zatrudnienia Emitenta doprowadzi do pogorszenia sytuacji Emitenta - informowała spółka z Raciborza. 

Zasady przeprowadzonych zwolnień grupowych ustalane są ze stroną społeczną.

Dymisja prezesa

W końcu na początku czerwca Rada Nadzorcza podjęła decyzję o dymisji Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego z pełnienia funkcji członka zarządu – Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Powód? Utrata zaufania.

 RN powierzyła wiceprezesowi Zarządu Emitenta Panu Maciejowi Stańczukowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta.

fot. RAFAKO

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3