Pracownicy śląskiej skarbówki podejrzani o wspieranie nielegalnego hazardu

Hazardpk

Redakcja

15 czerwca 2022

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił 5 funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnionym w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach, zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej organizującej nielegalne gry hazardowe kwalifikowane z art. 258 § 1 kk.

Oskarżeni mieli ostrzegać właścicieli nielegalnych punktów hazardowych przed kontrolami. Ponadto są podejrzani o instruowanie wspomnianych właścicieli o sposobach unikania odpowiedzialności karnej. Kolejne zarzuty dotyczą przywłaszczanie środków finansowych zabezpieczanych w zatrzymywanych automatach do gier losowych i tym samym usuwania dowodów przestępstw karnoskarbowych kwalifikowane z art. 239 § 1  kk i art. 284 § 1 kk.

- Zatrzymani funkcjonariusze wykonywali obowiązki służbowe w komórce organizacyjnej zajmującej się zwalczaniem nielegalnego hazardu. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec 4 osób prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu - informuje Prokuratura Krajowa.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Cała sprawa dotyczy dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i innych miejscowości nielegalnych gier hazardowych na automatach. Aktualnie śledztwem objętych jest 110 podejrzanych, wśród których jest 30 byłych funkcjonariuszy KAS. 

- W trakcie czynności przeprowadzonych jeszcze w czerwcu 2021 roku zatrzymano 17 osób, zlikwidowano 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi zlokalizowanymi m.in. na terenie Częstochowy, Zawiercia, Będzina, Dąbrowy Górniczej. Wówczas zabezpieczono 209 automatów o wartości ok. 6 tysięcy złotych każdy oraz gotówkę w łącznej kwocie przekraczającej 1 mln złotych. W miejscach zamieszkania zatrzymanych wówczas funkcjonariuszy służby celnej ujawniono ukrytą w różnych miejscach gotówkę w kwocie ok. 700 tysięcy złotych - dodaje PK.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.5µg/m3 PM2.5: 17.7µg/m3