Pożegnanie szefa śląskiej policji

35 794305

Redakcja

13 stycznia, 2024

Po 34 latach służby na emeryturę przeszedł nadinsp. Roman Rabsztyn, komendant wojewódzki policji w Katowicach. Służbę zakończył również jego zastępca, insp. Marek Nowakowski. Uroczystość pożegnania odchodzących oficerów odbyła się w siedzibie komendy wojewódzkiej. 

Z dniem 12 stycznia 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach NADINSP. Romana Rabsztyna. Komendant Główny Policji powierzył INSP. Mariuszowi Krzystyniakowi z dniem 13 stycznia 2024 roku pełnienie obowiązków na tym stanowisku.

Nadinsp. Roman Rabsztyn to jeden z najbardziej doświadczonych i uznanych funkcjonariuszy w polskiej policji. Uznawany za jednej z najlepszych specjalistów od wydarzeń masowych. To jemu powierzono zabezpieczanie m.in. Światowych Dni Młodzieży, wizyty papieża Franciszka w Częstochowie oraz jedno z najtrudniejszych akcji w historii policji, czyli zabezpieczenie i ochrona vipów podczas COP24 w Katowicach. 

Doświadczenie w tym zakresie zdobywał również podejściem do meczów piłki nożnej podwyższonego ryzyka, których w województwie śląskim nie brakuje. Jest autorem programów dotyczących usprawnienia Służby Dzielnicowych czy utworzeniu Centrum Profilaktyki Społecznej. 

Już były szef śląskiej policji służbę rozpoczął  3 listopada 1989 roku jako policjant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Piekarach Śląskich. Po 5 latach służby został kierownikiem Referatu do spraw Przestępstw Gospodarczych Komendy Rejonowej Policji w Piekarach Śląskich. Po upływie kolejnych 4 lat w 1999 roku zmienił obszar służby, zostając kierownikiem sekcji Ruchu Drogowego, a następnie uzyskał awans na Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Nadinsp. Roman Rabsztyn w 2007 roku został szefem policji w Zabrzu. W 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

W 2015 roku nadinspektor został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a w 2021 roku został szefem śląskiej policji. W tym samym roku odebrał szablę generalską z rąk prezydenta Polski. 

Na emeryturę przeszedł też jego zastępca, inspektor Marek Nowakowski. Służbę pełnił od 1991 roku. 

Zmiany w kierownictwie śląskiej policji

Kierowanie śląskim garnizonem Policji powierzono inspektorowi Mariuszowi Krzystyniakowi.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył równiez Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security. Służbę w formacji rozpoczął 16 września 1991 r. i pracował w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym. 

W roku 2002 awansował na stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego ale już w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przez 5 lat swojej kariery pełnił służbę także w Wydziale d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W roku 2012 został powołany na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a później Naczelnika kryminalnych. W 2016 roku został zastępca komendanta wojewódzkiego. 

fot. policja

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.1µg/m3 PM2.5: 7.5µg/m3