Powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów wzdłuż DK44

45152

Redakcja

2 maja 2021

Zakończono przetarg na zaprojektowanie i wykonane budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości ponad 1 km. Powstanie na odcinku DK44 Paniówki-Mikołów. Zakończenie planowane jest na przełomie II i III kwartału 2022 roku.

Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi krajowej nr 44 Paniówki-Mikołów  zostało zakończone. Najkorzystniejsze oferty zaproponowały konsorcjum firm Arsem Marcin Piaszczak z Katowic (lider) oraz Firma Handlowo Usługowa Jan Nowak z Wisły Wielkiej (partner) - 2 804 400 zł. Zadeklarowane zostało również przedłużenie okresu gwarancji jakości o 4 lata.

Realizacja odbywać się będzie na zasadzie dwóch okresów, liczonych od dnia podpisania umowy. W pierwszym odbędzie się projektowanie, czas jego trwania będzie wynosił 9 miesięcy. Drugi ma potrwać 6 miesięcy, wtedy odbywać się będą roboty budowlane. Termin zakończenia planowany jest na przełom II i III kwartału 2022 roku.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej na odcinku Paniówki–Mikołów o długości 1,070 km i szerokości 2,5 m. W ramach przedsięwzięcia powstanie też odwodnienie w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej, przepusty w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na rowach melioracyjnych i pod zjazdami, kładka dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Promna oraz kanał technologiczny. Wykonana zostanie wycinka drzew w miejscu trasy, zabezpieczenie oraz przebudowa kolidującej z zamierzeniem projektowym infrastruktury sieci elektrycznej i teletechnicznej.

Cel jaki przyświeca tej inwestycji to wyjście naprzeciw rosnącemu natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż DK44. Niedaleko zlokalizowana są zabudowy mieszkalne, przystanki komunikacji zbiorowej i inne obiekty, które mają znaczący wpływ na przemieszczanie się osób w okolicach DK44. Ponadto w obrębie funkcjonują trasy szlaków rowerowych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

25 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3