Powstanie Akademicka Strefa Sztuki Scenicznej

Glinski

Redakcja

20 czerwca, 2022

Przy ulicy Wojewódzkiej w Katowicach powstanie nowy obiekt Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

„Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, obecna poprzez udział swych najświetniejszych przedstawicieli w światowym życiu kulturalnym, w oparciu o dotychczasowy, wielki dorobek środowiska muzycznego, mając na uwadze dobro ogółu oraz harmonijny rozwój każdego Człowieka i społeczeństwa regionu śląskiego, pragnie pomnażać swoje dokonania na rzecz jego mieszkańców, a także polskiej i europejskiej kultury muzycznej (…) Pragnieniem wszystkich jest, by obiekt służył społeczności akademickiej wypełniającej szlachetną misję kształcenia i promowania sztuki muzycznej, by przyczynił się do budowy pozycji regionu oraz polskiej kultury narodowej, by służył upowszechnianiu wartości najwyższych” – to słowa aktu erekcyjnego, pod którym w obecności profesorów i studentów AM oraz grona zaproszonych gości podpisali się: prof. Piotr Gliński - wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jakub Chełstowski – marszałek Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, Marcin Krupa – prezydent Katowic i prof. Władysław Szymański – rektor katowickiej Akademii Muzycznej.

Inwestycja finansowana od 2019 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowana jest na terenie ok. 6000 m2, który w 2013 roku został przekazany Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przez Miasto Katowice. W nowym budynku o powierzchni ok. 5000 m2 znajdą się sale o powierzchni od 80 do 200 m2 wraz z zapleczem oraz wielofunkcyjna sala audiowizualna (konferencyjna) z widownią na 350 miejsc, wyposażona w profesjonalny orkiestron, w której będą prezentowane przedstawienia taneczne, operowe oraz dramatyczne. Zaprojektowana została przestrzeń dla studentów nowego kierunku Taniec oraz dla studentów specjalności Muzykoterapia. Powstaną w niej pracownie, w których studenci muzykoterapii będą realizować praktyki specjalnościowe przy wsparciu zespołu terapeutycznego, a także będą uczestniczyć w projektach badawczych. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowego ośrodka, funkcjonalnie i przestrzennie powiązanego z obiektami pozostającymi obecnie w dyspozycji uczelni, co pozwoli na realizację zadań statutowych Akademii i osiągnięcie trwałych rezultatów w obszarze rozwoju twórczości artystycznej oraz wspierania badań naukowych. Inwestycja realizowana będzie do roku 2025, a jej koszt szacuje się na kwotę 115 000 000 zł.

- Spotykając się w tym miejscu 20 czerwca, w dniu narodowego święta można powiedzieć, że po to między innymi były powstania śląskie, żeby można było powołać w 1929 roku Państwowe Konserwatorium Muzyczne, rozwijać teraz Akademię Muzyczną i piękną śląską kulturę – mówił wicepremier Piotr Gliński – Cechą charakterystyczną Państwa uczelni jest wszechstronność, od klasyki poprzez tradycje organowe po rozrywkę i jazz. Teraz otwieracie się na sztuki sceniczne tworząc pełne spektrum specjalności muzycznych i wspaniałe warunki pracy i rozwoju dla pedagogów i studentów.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3