Poseł Gramatyka składa zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Siemianowic Śląskich!

Mgramatyka 02
Kastelik

Szymon Kastelik

20 stycznia, 2022

Poseł Michał Gramatyka uważa, że prezydent Siemianowic Śląskich kłamie w temacie szczepień przeciwko COVID-19 i może wpływać negatywnie na wiedzę Polaków dot. pandemii. Przedstawiciel Polski 2050 złożył zawiadomienie do prokuratury! Twierdzi, że Rafał Piech działa na szkodę interesu publicznego.

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech jest jednym z założycieli ruchu Polska Jest Jedna, która sprzeciwia się dzieleniu społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 przez między innymi promowanie tych pierwszych. Zapytany co oznacza nazwa ruchu powiedział - Czyli niepodzielona. Polska wolna. Polska walczy o wolność konstytucyjną, o swoje prawa. To jest ta Polska, która sprzeciwia się i będzie walczyć z sanitaryzmem, czyli podziałem Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych - stwierdził we wrześniu Piech w rozmowie z Silesia24..

Rozpoczynamy cykl nagrań osób, które zgłaszały NOP-y, różnego rodzaju objawy choroby po przyjęciu preparatu - zapowiedział kilka miesięcy temu. Dlaczego nazywa szczepionkę "preparatem"? - Przygotowanie szczepionki trwa kilka lat (...) nagle mija kilka miesięcy i okazuje się, że szczepionka jest już gotowa, która jest w fazie badań - mówił Rafał Piech.

Pod koniec września opisaliśmy spotkanie prezydenta Siemianowic Śląskich z Wojciechem Olszańskim, który zasłynął z licznym antysemickich wypowiedzi w Internecie i sprzeciwia się szczepieniom. Ten sam Olszański usłyszał zarzuty po 11 listopada, gdzie w Kaliszu uczestniczył w spaleniu tzw. "Statutu kaliskiego".

10 stycznia poseł Polski 2050, Michał Gramatyka poinformował, że na słupach w Siemianowicach Śląskich pojawiły się plakaty o tematyce "antyszczepionkowej", sugerujące, że szczepienia przeciwko COVID-19 mogą szkodzić dzieciom. Autorem plakatu jest Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Co to za organizacja?

Jak czytamy na jej stronie - Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców - PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia. Prezesem jest dr n. med. Dorota Sienkiewicz

Poseł Gramatyka wystosował do prezydenta Siemianowic Śląskich list w sprawie plakatów oraz wypowiedzi włodarza miasta w mediach. 

- Zwracam Pańską uwagę na to, że forma graficzna plakatów może budzić uzasadnione oburzenie wśród odbiorców. Podobnie treść plakatów - zawierają one nieprawdziwą informację, jakoby szczepionki przeciwko COVID-19 był "eksperymentalnym preparatem", w nieuzasadniony sposób atakują rząd oraz Radę Medyczną przy Premierze RP - czytamy w liście Gramatyki.

Poseł Polski 2050 żądał od prezydenta Siemianowic Śląskich informacji o tym, kto zezwolił na rozwieszenie tych plakatów. Michał Gramatyka w swoim liście upomniał też Rafała Piecha w sprawie jego publicznych wypowiedzi na temat szczepień.

- Pełni Pan, z wyboru mieszkanek i mieszkańców Siemianowic Śląskich, odpowiedzialną i eksponowaną funkcję. Działalność kwestionująca i kontestująca skuteczność naukowych metod walki z COVID-19 nie mieście się w żadnej z definicji zadań samorządu lokalnego. Apeluję do Pańskiej uczciwości i odpowiedzialności, bardzo proszę o powstrzymanie się od tej, szkodliwej dla Polek i Polaków, antyszczepionkowej działalności - napisał poseł.

Urząd Miejski nie wiedział nic o plakatach. Zostały zdjęte jeszcze tego samego dnia. Jednak prezydent Rafał Piech nie wziął do serca prośby posła. Już kolejnego dnia na profilu Polska Jest Jedna Piech ponownie mówił o "eksperymentalnych preparatach" i chwilę później dodał bez żadnego związku, że umiera coraz więcej młodych sportowców czy tancerzy. - Moja noga nie powstanie w żadnym takim miejscu i lokalu, gdzie segreguje się ludzi - powiedział prezydent Siemianowic Śląskich na nagraniu opublikowanym 11 stycznia.

Poseł Michał Gramatyka zdecydował się na kolejny krok. Do Prokuratury Okręgowej w Katowicach złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez włodarza Siemianowic Śląskich.

Gramatyka w piśmie do prokuratury stwierdza, że Rafał Piech nie posiada wykształcenia medycznego i kwalifikacji do oceny zagrożenia wynikającego z COVID-19. Nie przeszkadza to jednak prezydentowi miasta w krytykowaniu działań podejmowanych przez polski rząd oraz w "autorytarnym" wypowiadaniu się na temat sposobów leczenia COVID-19. Poseł Polski 2050 podał też przykłady publicznych wypowiedzi Piecha, w których podważa wiarygodność szczepień oraz zaleca inne metody leczenia COVID-19, co według Gramatyki jest zaprzeczaniem naukowym faktom i okłamywaniem opinii publicznej.

Ze względu na sprawowaną przez Rafała Piecha funkcję publiczną wypowiedzi te są szeroko nagłaśniane. Mogą wpływać na stan wiedzy i decyzje wielu Polek i Polaków - zarówno w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 jak i w wymiarze ogólnym, dotyczącym przeciwpandemicznego zabezpieczenia się - czytamy w zawiadomieniu.

Wyżej opisana działalność Pana Prezydenta Rafała Piecha może wyczerpać znamiona norm art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego oraz art. 58 Ustawy o Zawodzie Lekarza i Dentysty. Jako takie mogą sprowadzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Polek i Polaków - dodaje Michał Gramatyka.

Artykuł 231, par. 1 Kodeksu Karnego, na który powołuje się poseł Polski 2050 dotyczy nadużycia władzy. - Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Do UM Siemianowice Śląskie wysłaliśmy zapytanie prasowe z prośbą o komentarz prezydenta miasta.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.9µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3