Ponad 36 mln złotych na remonty budynków mieszkalnych w Katowicach

Kamienica św Jana 9 fot KAW

Redakcja

17 kwietnia, 2023

912 budynków zamieszkiwanych łącznie przez niemal 30 tysięcy osób znajduje się w miejskich zasobach mieszkaniowych Katowic. W tym roku planowane wydatki na ich modernizacje to ponad 36 mln zł.

Budynkami zarządza katowicki Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W tym roku na modernizację zaplanowano ponad 36 mln złotych. Plany inwestycyjne miasta dotyczą m.in. modernistycznej kamienicy z lat 30-tych XX wieku, znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Przeprowadzony zostanie remont elewacji za 1,4 mln złotych w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

- Co ważne, kolorystykę, fakturę oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe powłok tynkarskich zaprojektowano w oparciu o inwentaryzację, jak i badania stratygraficzne, by przywrócić budynkowi wygląd zbliżony do pierwotnego – z efektem błysku w promieniach słońca. Ponadto wykonana zostanie hydroizolacja ścian piwnic, by zabezpieczyć obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji - informuje katowicki urząd.

Planowane prace w innych budynkach to przede wszystkim wymiany pieców węglowych, termomodernizacje, modernizacje elektryczne, montaż nowych okien czy odnowienie klatek schodowych, sufitów, posadzek, dachów. W budynku przy ulicy Chopina 9 wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne - centralnej ciepłej wody użytkowej i wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nowe instalacje elektryczne i niskoprądowych wewnątrz budynku. 

W Katowicach na same remonty poszczególnych lokali mieszkalnych z zasobu KZGM wydamy w tym roku ponad 2,7 mln zł. Do tego dochodzą kompleksowe inwestycje, takie jak dobiegająca już końca modernizacja kamienicy przy ul. św. Jana 9 za blisko 1,3 mln zł czy nagrodzona w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” modernizacja kamienicy przy ul. Gliwickiej 13 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W 2022 r. zakończyliśmy prace w obiektach przy ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Policyjna 10, ul. Gliwicka 190 i 194. Łączna wartość tych prac to ponad 14 mln zł. Kontynuujemy prace rozpoczęte w ubiegłym roku, ale też rozpoczynamy kolejne inwestycje stale podnosząc standard życia katowiczan mieszkających w miejskich zasobach dodaje prezydent.

Na liście rozpoczynających się w 2023 roku dużych inwestycji znajdują się także cztery budynki KZGM w Zawodziu położone przy ulicy Cynkowej (numery adresowe: 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E,16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E). Zostały one wybudowane w 1937 roku i mieszczą łącznie 187 lokali mieszkalnych. Po zrealizowaniu prac zostanie ograniczona niska emisja. Ponadto zostanie znacznie podniesiony dotychczasowy standard lokali poprzez przebudowę i zmianę układu funkcjonalnego w budynku.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.7µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3