Polska Grupa Górnicza rozpoczęła zapisy na szczepienia pracowników i ich rodzin

Pgg

Redakcja

27 kwietnia 2021

Zatrudniająca blisko 40 tys. osób Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła w wtorek zapisy na szczepienia pracowników, ich małżonków i pełnoletnich dzieci. Rejestracja chętnych, prowadzona przez internetowy Portal Pracownika, potrwa do niedzieli 2 maja włącznie.

Po dokonaniu rejestracji w Portalu Pracownika zostanie on poinformowany osobnym SMS-em o dokładnym terminie i miejscu szczepienia. Przewidziano możliwość swobodnego wyboru najdogodniejszej dla pracownika lokalizacji wśród dziewięciu punktów na terenie działania PGG" - poinformował PAP rzecznik spółki Tomasz Głogowski.

Początkowo PGG planowała szczepienia w pięciu punktach, ostatecznie jednak zdecydowano o uruchomieniu dziewięciu takich miejsc - tam, gdzie działają kopalnie Grupy: w Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej (dwa punkty), Bieruniu, Lędzinach, Rydułtowach i Radlinie. W każdej z dziewięciu lokalizacji szczepienia wykonywać będą cztery-pięć zespołów medycznych, z możliwością obsłużenia po ok. 500 pracowników dziennie.

Akcja szczepień obejmuje pracowników PGG, ich małżonków i dorosłe dzieci. Pierwsze szczepionki będą podawane w miarę ich dostępności w punktach szczepień. Przed rozpoczęciem akcji, oprócz skompletowania listy kandydatów do szczepień, PGG skoordynuje także wewnętrzny plan, by uniknąć zakłóceń pracy kopalń. Firma dokona również elektronicznej wymiany danych z Narodowym Funduszem Zdrowia i ogólnopolskim publicznym systemem informatycznym ochrony zdrowia (m.in. e-gabinet oraz pacjent.gov.pl).

Akcję przesyłania SMS-owych informacji o dacie i miejscu podania pierwszej dawki szczepionki zaplanowano na jeden-dwa dni. Terminy podania drugiej dawki będą wyznaczane zgodnie ze specyfiką medyczną użytego preparatu. Akcja potrwa aż do zaszczepienia wszystkich chętnych.

Polska Grupa Górnicza była jedną z pierwszych dużych spółek, które zgłosiły akces i gotowość do szczepień w zakładach pracy po ogłoszeniu przyspieszenia Narodowego Programu Szczepień. Mają one być realizowane w tych firmach, gdzie chęć zaszczepienia wyrazi co najmniej 500 osób. W PGG - jak zakłada spółka - taka liczba pracowników ma być szczepiona każdego dnia w każdej z dziewięciu wybranych lokalizacji.

Prezes PGG Tomasz Rogala jest przekonany, że zgromadzone przez spółkę doświadczenia - związane m.in. z przeprowadzeniem wśród załogi ponad 65 tys. testów przesiewowych na obecność koronawirusa - gwarantują, iż firma z powodzeniem potrafi zorganizować i przeprowadzić sprawną akcję szczepień przeciw COVID-19 we własnym zakresie.

Szef największej górniczej spółki w Polsce podkreśla, że wielorakie formy nieprzerwanej prewencji anycovidowej w kopalniach wymagały w ciągu minionego roku i nadal wymagają "stałej gotowości, zorganizowania, sprawnej logistyki, skomplikowanej, wielopoziomowej koordynacji działań i nowatorstwa". Teraz firma zamierza wykorzystać te doświadczenia w organizacji akcji szczepień dla pracowników.

W piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego PGG wskazała, że ze względu na specyfikę kopalń nawet restrykcyjne zasady prewencji zakażeń mogą okazać się nieskuteczne. Największym problemem jest zachowanie niezbędnego dystansu między pracownikami w takich miejscach jak łaźnie, klatki szybowe, wyrobiska transportowe i przodki, gdzie praca wykonywana jest zespołowo, a odległości między górnikami są niewielkie.

"Zmiana procedur, aby zwiększyć dystans, jest często niemożliwa lub mogłaby obniżać bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego, a przede wszystkim zatrudnionych w nim ludzi. Zaszczepienie się jest więc jedynym sposobem zabezpieczającym wzajemnie pracowników przed zagrożeniem epidemicznym" – czytamy w liście PGG do szefa resortu zdrowia.

Pilotażowe szczepienia w największych spółkach będą mogły rozpocząć się w połowie maja - po podpisaniu stosownych umów i w miarę napływu do Polski szczepionek. Niezależnie od tego już teraz pracownicy PGG mogą indywidualnie rejestrować się na szczepienia na ogólnych zasadach - w terminach przewidzianych dla poszczególnych roczników.

Od początku epidemii infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u ponad 5,8 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Obecnie zakażonych jest ok. 130 górników. W ostatnim czasie w PGG obserwowany jest spadek zachorowań, po wzroście w poprzednich miesiącach. Szczyt epidemii w kopalniach miał miejsce wiosną ub. roku. Sytuację opanowano wówczas m.in. dzięki powszechnym badaniom przesiewowym prowadzonym przez wiele tygodni z pomocą służb sanitarnych i wojska.

Akcję szczepień planuje też Spółka Restrukturyzacji Kopalń zajmująca się m.in. likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych zakładów górniczych. W specjalnej ankiecie na temat szczepień przeciwko COVID-19 wzięło udział ponad 1,8 tys. pracowników firmy, z których przeszło 1,3 tys. wyraziło chęć zaszczepienia się, zaś wielu starszych pracowników zadeklarowało, że przyjęło już szczepionkę.

"Współpracując z centrami medycznymi, jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia akcji. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa, czekamy obecnie na wydanie szczegółowych przepisów dotyczących przeprowadzania szczepień w zakładach pracy. Wiele zależeć będzie także od ilości i sposobu dystrybucji szczepionek, mających trafiać do Polski od drugiej połowy maja" - powiedział we wtorek PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.0µg/m3 PM2.5: 8.1µg/m3