Podwyżka podatku od nieruchomości w Rudzie Śląskiej oraz opłaty za posiadanie psa

Lkij loiu

Redakcja

22 października, 2022

W 2023 r. w Rudzie Śląskiej obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości. Tak zadecydowali rudzcy radni podczas wczorajszej sesji Rady Miasta.

"Wspólnie z radnymi Rady Miasta zdecydowaliśmy się na stawki wskazane przez Ministra Finansów. Decyzje takie podejmują także inne miasta, a rekomendacje dotyczące uchwalania przez rady gmin maksymalnych stawek podatku wydał również Śląski Związek Gmin i Powiatów. Nie jest tajemnicą, że powodem takich decyzji jest trudna sytuacja finansowa wszystkich samorządów" – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

W Rudzie Śląskiej od 2023 r. stawka za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wyniesie 1,00 zł. To o 11 gr więcej niż dotychczas. Z kolei o 13 gr wzrośnie stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wyniesie 1,16 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 3,04 zł i będzie wynosiła 28,78 zł.

Z przedstawionych przez służby finansowe wyliczeń wynika, że dla właściciela mieszkania o średniej powierzchni, która według ostatnich danych GUS wynosi ponad 55 m², podwyżka wyniesie 6,10 zł na rok, co w skali miesiąca daje 51 gr. Właściciel domu o powierzchni 100 m² z ogrodem o powierzchni 500 m² w skali roku zapłaci więcej 46 zł, co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje 3,83 zł. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to w przypadku osoby wykorzystującej na swoją działalność jedynie budynek o powierzchni użytkowej 50 m² podwyżka wyniesie 152 zł, co miesięcznie daje 12,66 zł.

Jak szacują władze miasta, przyjęcie nowych stawek podatku od nieruchomości przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu miasta o 7,8 mln zł. Kwota ta jednak w żaden sposób nie pokryje ubytków po stronie dochodów miasta związanych m.in. z udziałem w podatku PIT, CIT.

"Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów szczegółowe wyliczenia i wiemy już, że wpływy z PIT będą o ponad 11 mln zł mniejsze niż w tym. Nie możemy też liczyć na rekompensatę utraconych wpływów. Zgodnie z naszymi prognozami mieliśmy otrzymać 56 mln zł w ramach tzw. subwencji rozwojowej, zamiast tego otrzymamy 25,5 mln zł uzupełnienia dochodów, ale co istotne, środki te wpłyną do budżetu miasta w tym roku" – wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Podczas sesji Rady Miasta podjęta została także uchwała w sprawie zmiany stawki opłaty od posiadania psa. Od 1 stycznia 2023 r. jej wysokość wynosić będzie 89 zł. Aktualnie obowiązująca kwota to 72 zł. Co istotne maksymalna stawka ustanowiona przez Ministra Finansów jest znacznie wyższa i wynosi 150,93 zł.

Podatek od nieruchomosci 2023 1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.0µg/m3 PM2.5: 31.1µg/m3