PKP PLK otrzyma unijne dofinansowanie na modernizację w woj. śląskim

Most na Bugu 6 10 2020r Szymon Grochowski

Redakcja

25 czerwca, 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały ponad 700 milionów euro dofinansowania z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF)  na cztery ważne projekty kolejowe. Jedna z modernizacji przeprowadzona zostanie na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice w woj. śląskim. 

PKP PLK pozyskały dofinansowania z unijnego programu CEF „Łącząc Europę” do czterech projektów korytarzy międzynarodowych. Środki CEF przeznaczone na realizację zadań PLK SA stanowią około 70% wszystkich funduszy przeznaczonych dla Polski.

– Dzięki środkom z instrumentu CEF „Łącząc Europę” polska kolej zmienia się na naszych oczach. To wielki sukces, że cztery projekty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mają dofinansowanie z CEF. PLK SA uzyskały 70% z wszystkich środków, które trafiły z CEF do Polski – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dofinansowanie z CEF otrzymały projekty:

  • Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, „Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” – wartość dofinansowania 362 mln euro;
  • Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II – 285 mln euro;
  • Prace na ciągu linii E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) – wartość dofinansowania 47,3 mln euro (dokumentacja projektowa);
  • EU-Ukraine Solidarity Lanes – optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the border crossing services at the main PL/UA rail border crossings (linia Medyka – Mościska i Lublin – Dorochusk – Yachodin – Kovel – PLK SA są partnerem w tym projekcie) – wartość dofinansowania 32 mln euro (kwota nie wliczana w pulę PLK SA).

Unijny program CEF „Łącząc Europę” to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. To inwestycje prowadzone na liniach kolejowych, będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, usprawniające podróże w aglomeracjach oraz poprawiające warunki do przewozów towarowych. 

fot. PKP PLK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3