PKP planuje przywrócić połączenia kolejowe do centrum Pyskowic

Pkpplk

Redakcja

10 listopada, 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie linii, która połączy stację Pyskowice z centrum miasta. Mieszkańcy centrum Pyskowic po ponad 20 latach znów będą mogli wygodnie dojechać pociągiem do Gliwic i Katowic.

Inwestycja ma na celu odbudowanie linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Rozwiązanie to umożliwi mieszkańcom Pyskowic dojechanie z centrum swojego miasta do Gliwic lub Katowic - trasa do stolicy województwa ma zająć około 45 minut. 

Województwo śląskie jest największym beneficjentem rządowego programu Kolej +, jeśli chodzi o ilość projektówrealizujemy ich w regionie aż osiem. Zaplanowana odbudowa linii kolejowej Pyskowice – Pyskowice Miasto poprawi po 20 latach dostęp do kolei oraz zapewni dogodne dojazdy pociągiem do Gliwic i Katowic mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W planach budowa zelektryfikowanej linii o długości 3 km. Odbudowana stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Powstanie peron o długości 200 m z dojściem od ul. Szpitalnej. Obiekt będzie wyposażony w wiatę, ławki, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Wszystko ma być oświetlone. Dla rowerzystów przygotowane zostaną stojaki na rowery.

Odbudowa linii kolejowej do centrum Pyskowic zwiększy dostęp do kolei dla mieszkańców tego miasta i umożliwi wygodny dojazd do pracy i szkoły ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Sukcesywnie likwidujemy wykluczenie komunikacyjne w całej Polsce – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Umowa podpisana z wykonawcą prac projektowych ma wartość ponad 5 mln netto.  Prace projektowe będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 94 mln zł.

fot. PKP PLK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.5µg/m3 PM2.5: 29.9µg/m3