Pierwszy dzwonek w Katowicach. Naukę rozpocznie blisko 38 tys. uczniów

Rozpoczecie roku szkolnego katowice

Redakcja

4 września 2023

Po wakacyjnej przerwie w szkołach znów rozbrzmiał szkolny dzwonek. W katowickich placówkach naukę rozpocznie blisko 38 tys. uczniów.

2 333 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach: Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 28 im Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Katowicach – w każdej z wymienionych szkół utworzone zostały 4 oddziały klasy I, do których będzie uczęszczało łącznie ok. 400 uczniów.

Wśród prawie 38 tys. uczniów, ponad 16,5 tys. będzie uczyć się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Natomiast 12,8 tys. uczniów będzie kontynuować naukę w szkołach średnich.

Najpopularniejsze szkoły w Katowicach

W rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2023/2024 największym zainteresowaniem cieszyło się niezmiennie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych do nauki były 3 752 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru to 433 osoby. Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – 3 406, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 382, a na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach - 2 617 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 192 .

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, gdzie ogółem chętnych było 2 025 osób, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru wynosiła 300. Na drugim miejscu znalazło się Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 1 801, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 257, a na trzecim Technikum nr 1, wchodzące w skład Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 941, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 179.

Jeśli chodzi o szkoły branżowe I stopnia największym zainteresowaniem cieszyła się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, gdzie ogółem uczyć chciały się 142 osoby, w tym w ramach pierwszego wyboru placówkę wybrało 37 osób, na drugim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 89, w tym z pierwszego wyboru – 26, a na trzecim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 83, w tym z pierwszego wyboru – 20.

Nowe kierunki 

Z nowym rokiem szkolnym w Katowicach otwierane są nowe kierunki kształcenia. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura rusza kierunek „Technik spawalnictwa”, w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego powstał oddział klasy pierwszej, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język koreański lub język japoński. Z kolei w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostają uruchomione dwa nowe kierunki: „Technik aranżacji wnętrz” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich oraz oddziały klas o specjalizacji mundurowej dla kierunków kształcenia „Technik eksploatacji portów i terminali”
i „Technik mechanik lotniczy” w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.8µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3