Piekary Śląskie: umowa na zabezpieczenie kanału Szarlejki podpisana

Umowa Szarlejka 03

Redakcja

21 kwietnia, 2022

W Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich podpisano umowę na rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem kanału rzeki Szarlejki. Przy złożeniu podpisów pod umową obecna była senator Dorota Tobiszowska. Samą umowę sygnowali Krzysztof Turzański – I Zastępca Prezydenta Miasta i Adam Knapik – prezes Zarządu Rapid sp. z o.o. Koszt inwestycji to 5.514.090 zł.

Zakres prac w systemie „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” obejmuje: Opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Łącznie przedmiotem zamówienia w zakresie prac projektowych i budowlanych objęty jest cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki o długości ok. 1.171 m oraz most drogowy w ciągu ul. Szpitalnej na rzece stanowiący jego integralną część.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane zostaną wykonane w terminie 16 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Ekspertyzy wykazały, że tunel w którym płynie Szarlejka jest w złym stanie i konieczny jest jego remont.

To niezwykle ważne zadanie, bo decyduje o bezpieczeństwie mieszkańców, bez koniecznych działań remontowych mogłoby nawet dojść do jego zawalenia”

informuje miasto. 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło – 4.275.000 zł, zaś wkład własny Gminy Piekary Śląskie to 1.239.090,00 zł.

 

Źrodło: UM Piekary Śląskie

Szarlejka kanal1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3