Piekary Śląskie przeznaczą na sport w 2022 roku ponad 2 mln zł

Sport wydatki2022 1 1

Redakcja

6 maja, 2022

Miasto Piekary Śląskie kolejny rok przekazuje na sport duże sumy. Dotacje dla piekarskich organizacji sportowych wyniosą ponad 265.000 zł, MOSiR przyznał bonifikaty na korzystanie z obiektów sportowych w wysokości ponad 274.000 zł. Dodatkowe 307.000 zł przeznaczone jest na stypendia sportowe. Trwa także rozbudowa bazy sportowej Czarnych Kozłowa Góra – w tym roku to kwota ponad 1,3 mln zł.

Podział dotacji dla poszczególnych klubów sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 dokonany został w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących działalność na terenie miasta Piekary Śląskie”.

MOSiR przyznał także bonifikaty na korzystanie z obiektów sportowych. Wszystkie organizacje sportowe, gdyby pokrywały stawki komercyjnego wynajmu musiałyby w 2022 r. wygospodarować w swoich kasach ponad 274.000 zł. Jednak dzięki zastosowanemu upustowi zapłacą tylko niecałe 35.000 zł. Jest to kolejny element wsparcia dla piekarskiego sportu.

W 2022 r. na stypendia sportowe przeznaczonych zostanie 307.300 zł.

Miesięczne kwoty stypendiów kształtują się następująco: piłka ręczna – 15 zawodników – 18 200 zł, podnoszenie ciężarów – 11 zawodników – 9 200 zł, piłka wodna – 4 zawodników – 2 000 zł. Jeden zawodnik reprezentuje dyscyplinę – hokej na lodzie oraz jeden – karate. Obaj otrzymują po 500 zł. Kolejne kwoty dla stypendystów to: lekkoatletyka – 400 zł, skoki do wody, pływanie i kolarstwo szosowe – 300 zł oraz judo i siatkówka po 200 zł. Łącznie stypendia otrzymuje 39 zawodników.

Miasto dokonuje też wielu inwestycji. Modernizacja obiektu sportowego KS Czarnych Kozłowa Góra przy ul. Pokoju – rozbudowa bazy sportowej w 2022 r. pochłonie kwotę 1.362.916 zł z budżetu gminy. Łączny koszt zadania w latach 2021-2022 wyniesie 6.262.004 zł, w tym także środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i i Ministerstwa Sportu.

To kolejny rok z rzędu kiedy Miasto Piekary Śląskie wydaje spore sumy na wsparcie sportu dla wszystkich grup wiekowych.  Dla porównania, miasto ościenne Bytom, w 2022 roku zamierza przeznaczyć na dotację dla klubów sportowych 360.000 zł, a Radzionków rozdysponuje kwotą 58.000 zł.

 

Źrodło: UM Piekary Śląskie

Sport wydatki2022 2 1 768x1306

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.8µg/m3 PM2.5: 1.4µg/m3