Piekarska „urazówka” wzbogaciła się o wysokiej klasy mikroskop operacyjny

Ttttruj

Redakcja

20 stycznia, 2022

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich wzbogacił się o wysokiej klasy mikroskop operacyjny.

Mikroskop przeznaczony jest do chirurgicznego leczenia urazów i schorzeń kręgosłupa. Zakup wartego około 300 tysięcy aparatu możliwy był dzięki dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, który przekazał środki finansowe na ten cel.

Perfekcyjna jakość obrazu, zautomatyzowana obsługa, możliwość archiwizowania obrazów śródoperacyjnych w wysokiej rozdzielczości są zaletami tego nowoczesnego urządzenia. Znakomite doświetlenie i monitorowanie pola operacyjnego dostępne dla operatora i lekarza asystującego wraz z możliwością transmisji obrazu na monitor jest bardzo użytecznym narzędziem w chirurgii kręgosłupa, a jednocześnie pozwala na obserwowanie zabiegu operacyjnego przez cały zespół operacyjny umożliwiając szkolenie kadry młodych lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

Precyzyjne zabiegi mikrochirurgiczne są dla pacjentów bezpieczniejsze i mniej traumatyczne, umożliwiają krótszą hospitalizację, szybszą rekonwalescencję i w ostatecznie lepsze wyniki leczenia u operowanych chorych.

Nowoczesna medycyna wymaga nowoczesnych technologii. Inwestując w infrastrukturę i sprzęt medyczny tworzymy przestrzeń do rozwoju systemu ochrony zdrowia w regionie. Mamy poczucie, że to dobrze zainwestowane fundusze, bo przekładają się na coraz wyższy poziom opieki medycznej nad pacjentami i znaczną poprawę komfortu pracy personelu medycznego podmiotów leczniczych w województwie. Piekarska „urazówka” cieszy się zasłużoną renomą jednego z najlepszych szpitali tego typu w kraju. Chcemy wzmacniać ten wizerunek z korzyścią dla tych, którzy wymagają wysokospecjalistycznej pomocy medycznej”

argumentuje marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Pozyskiwanie nowego sprzętu dla naszych szpitali, który poprawia możliwości diagnostyczne i leczenie pacjentów oceniam bardzo pozytywnie. Mówię to także jako lekarz bo wiem, jak ważna jest inwestycja w odpowiedni sprzęt na każdym etapie procesu leczenia. To bardzo dobry zakup dla piekarskiej „urazówki” - czołowego szpitala ortopedycznego w Polsce”

Mówi Dariusz Iskanin, radny wojewódzki, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jak podkreśla Elżbieta Jabłońska pełniąca obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, zastosowanie tak nowoczesnego mikroskopu operacyjnego w chirurgii kręgosłupa pozwoli podnieść jakość zabiegów wykonywanych w Oddziale IV Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurotraumatologii piekarskiej urazówki na jeszcze wyższy poziom. Dzięki zrealizowanemu zadaniu wzrośnie bezpieczeństwo i precyzyjność wykonywanych zabiegów operacyjnych z użyciem technik neurochirurgicznych.

Dotychczas dzierżawiony mikroskop znacząco ograniczał możliwości szkoleniowe i był znacznie mniej przyjazny w obsłudze. Nowy aparat jest krokiem milowym w dalszym rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych w leczeniu schorzeń kręgosłupa, które oprócz wykształconej i zaangażowanej kadry medycznej wymagają znaczących nakładów finansowych”

dodaje dr n. med. Jacek Trompeta, lekarz kierujący oddziałem.

Źródło: UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3