PGG partnerem projektu EPOS-PL System Obserwacji Płyty Europejskiej

Csm csm csm zofiowka 07 fot agnieszka materna 4819caedb7 500f6be53c a63f64f23e

Redakcja

8 lipca 2020

Polska Grupa Górnicza weszła w skład polskiego konsorcjum innowacyjnego projektu EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej, będącego częścią największego europejskiego projektu badawczego związanego z naukami o Ziemi EPOS, który ma być realizowany do 2040 roku.

Projekt ten, finansowany w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje sieci sejsmologiczne i geodezyjne oraz obserwacje satelitarne i grawimetryczne.

Liderem projektu EPOS-PL jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w skład konsorcjum, oprócz PGG  weszły wiodące ośrodki wyspecjalizowane w naukach o Ziemi, m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspomagane technicznie i informatycznie przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie.

Celem zawartej 19 stycznia 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu (blisko 60 mln wartości) jest współpraca Polskiej Grupy Górniczej oraz naukowców wielu specjalności, z różnych ośrodków naukowych, dla stworzenia infrastruktury badawczej zintegrowanej z międzynarodowymi bazami danych, serwisami i usługami dostępnymi w ramach europejskiego programu EPOS.

Chodzi o stworzenie spójnego systemu gromadzącego dane z rozproszonych sieci pomiarowych, częściowo zlokalizowanych wewnątrz skorupy ziemskiej (np. w wyrobiskach górniczych), które następnie będą opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych, dostępnych przez Internet, wzbogaconych o wizualizacje i aplikacje dające możliwość prowadzenia rozmaitych analiz. 

Zadaniem PGG w projekcie EPOS, jest współpraca w utworzeniu specjalistycznego poligonu pomiarowego zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych na terenach górniczych i pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

W skład dwóch przygotowywanych poligonów pomiarowych wejdą części rejonów wydobywczych trzech kopalń, tj.: KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, KWK Ruda Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy, w których obserwowana jest wysoka sejsmiczność towarzysząca prowadzonej eksploatacji górniczej. Dla lepszego poznania mechanizmów procesów  geodynamicznych zachodzących wewnątrz ziemi oraz w jej strefie przypowierzchniowej, powstanie system obserwacji i pomiarów geofizycznych oraz geodezyjnych, łączący lokalne i regionalne sieci sejsmologiczne, geodezyjne sieci naziemne i obserwacje satelitarne oraz ciągłe pomiary grawimetryczne.

Dzięki opracowanemu systemowi możliwe będzie obserwowanie sejsmiczności indukowanej eksploatacją węgla kamiennego jednocześnie wieloma metodami. Analizy wyników uzyskanych różnymi metodami pomiarowymi powinny przyczynić się m.in. do rozwoju profilaktyki tąpaniowej dla podnoszeniu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, a pośrednio także dla bezpieczeństwa mieszkańców terenów górniczych narażonych na oddziaływanie wstrząsów.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3