Parking wielopoziomowy w Bielsku-Białej do modernizacji

Parking foto MZD nr 1

Redakcja

16 września, 2022

W poniedziałek 19 września ruszą roboty związane z modernizacją wielopoziomowego parkingu przy Bielskim Centrum Kultury. Oznacza to całkowite zamknięcie parkingu

Zakres rozpoczynającej się na początku przyszłego tygodnia inwestycji obejmuje remont istniejącego budynku parkingu, wykonanie zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych, przebudowę oświetlenia obiektu i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji elektronicznego systemu poboru opłat. Modernizacja wiąże się także z wykonaniem sieci elektroenergetycznej, budową odwodnienia budynku parkingu, wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, a także instalacji przeciwpożarowej. 
Zmodernizowany parking zostanie także oznakowany w ramach docelowej organizacji ruchu. Wszystkie prace będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu parkingu. 

Jak informuje Miasto, jedynym wyjątkiem jest zaplanowany wcześniej w BCK-u jubileusz 70-lecia GOPR. 17 września po południu samochody gości jubileuszu będą mogły wjechać na parking na kilka godzin. 

Całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 2,6 mln zł.


Źródło: UM Bielsko-Biała

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 35.3µg/m3 PM2.5: 27.8µg/m3