OZZL krytycznie o "listach intencyjnych" w kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne

Stethoscope 840125 1920

Redakcja

5 czerwca 2020

Zarząd Krajowy OZZL sprzeciwia się wprowadzeniu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu o tzw. "listach intencyjnych", zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, które dają m.in. pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i pierwszeństwo zatrudnienia.

Ogólnopolski Związek Zawody Lekarzy w opublikowanym w piątek oświadczeniu ocenił, że takie rozwiązanie przyczyni się do powstania patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji. Może również – jak wskazano - podzielić środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy.

Zarząd Krajowy OZZL podkreślił, że dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, uznaje za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych.

Związek zwrócił się do parlamentarzystów, aby budzący zastrzeżenia związku przepis nie pojawił się w ostatecznej wersji ustawy.

Oświadczenie - jak przekazał OZZL - zostało rozesłane m.in. do senackich i sejmowych komisji zdrowia, marszałków Sejmu i Senatu, prezydenta oraz mediów. (PAP)

Foto: ARC

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.7µg/m3 PM2.5: 7.7µg/m3