Oszustwo przy rozliczeniu dotacji na termomodernizację budynków w Piekarach Śląskich? Jest akt oskarżenia

Piekary
Kastelik

Szymon Kastelik

23 grudnia, 2021

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom. Oskarżeni są o nieprawidłowości przy realizacji projektu termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich.

W 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków aplikacyjnych w konkursie dotyczącym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, którego celem było m.in. ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.  Wymogiem formalnym ubiegania się o to wsparcie było terminowe złożenie dokumentacji wykazującej gotowość realizacji inwestycji oraz deklaracja rzetelnego przestrzegania obowiązujących procedur.  

W okresie marzec - sierpień 2019 roku do WFOŚiGW trafiły wnioski przygotowane  przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. - Dotyczyły one m.in. dofinansowania realizacji inwestycji kompleksowej termomodernizacji 4 budynków, przy ul. Andersa w Piekarach Śląskich. Z dołączonej do wniosków dokumentacji wynikało, że do 31 grudnia 2018 roku prace modernizacyjne tych obiektów zostały już wykonane. Na dowód ich zakończenia przedłożono WFOŚiGW protokół odbioru technicznego robót budowlanych - informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

WFOŚiGW zatwierdził wnioski i wypłacił 525.000 złotych.

Tymczasem w wyniku prowadzonych czynności ustalono, że objęte dofinansowaniem roboty nie zostały faktycznie zakończone do 31 grudnia 2018 roku. Prace związane z termomodernizacją budynków przy ul. Andersa trwały do aż marca 2019 roku, a ich końcowy odbiór nastąpił dopiero 10 kwietnia 2019 roku - dodaje sosnowiecka prokuratura.

Oskarżeni to zarówno pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, jak i kierownik budowy oraz właściciel firmy, której zlecono wykonanie robót budowlanych.     
    
Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k. (oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości w związku z wyłudzeniem dotacji oraz posługiwaniem się nierzetelnymi dokumentami) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.    

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.8µg/m3 PM2.5: 1.4µg/m3