Oświadczenia majątkowe posłów z okręgu nr 32. Ile mają Czarzasty, Saługa, Andzel?

Czarzastyczarnek
Kastelik

Szymon Kastelik

31 maja, 2022

Parlament opublikował najnowsze oświadczenia majątkowe posłów i senatorów. Obejmują one 2021 roku i są zgodne (przynajmniej w teorii) z sytuacją majątkową parlamentarzysty datowaną na 31 grudnia 2021 roku.

Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym posłom z okręgu wyborczego numer 32, który obejmuje obszar miast na prawach powiatu Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Sosnowca oraz powiatów będzińskiego i zawierciańskiego.

Włodzimierz Czarzasty

Lider Nowej Lewicy wykazał w oszczędnościach nieco ponad 207 tys. złotych oraz 3305 euro. Posiada również akcje na kwotę 60606 zł. Posiada połowę domu o powierzchni 255,51 m2 i wartości 1,3 mln złotych praz jest właścicielem mieszkania 35,2 m2 o wartości 350 tys. zł. Ma też połowę nieruchomości zabudowanej o wartości 2,3 mln złotych. Dieta parlamentarna i wynagrodzenie w sumie prawie 224 tys. złotych. Czarzasty zarobił również na wynajmie mieszkania 17,9 tys. W oświadczeniu wykazał posiadanie m.in. jachtu oraz wyroby ze złota i srebra o wartości 30 tys. złotych. 

Wojciech Saługa

Szef PO w woj. śląskim zaoszczędził 80 tys. złotych. Posiada akcje za 5023 zł. Jest właścicielem lub współwłaścicielem dwóch domów i dwóch mieszkań o wspólnej wartości 1,56 mln złotych. Wykazał również 1/3 współwłasności pola/łąki o wartości 25 tys. złotych. Dieta i uposażenie: prawie 194 tys. zł. Z najmu nieruchomości zarobił 915 złotych. Saługa wykazał również samochód z 2016 roku.

Waldemar Andzel

Wiceprzewodniczący klubu PiS i członek Rady Programowej TVP ma około 992 tys. złotych oszczędności oraz 2,3 tys. dolarów i 1,5 tys. euro. Wykazał fundusze inwestycyjne o wartości 19 tys. złotych. Jest właścicielem mieszkania 85,3 m2 o wartości 367 tys. złotych. Dochody jako poseł: 196 tys. złotych. Jako członek Rady Programowej TVP: 2366 złotych. W oświadczeniu uwzględnij posiadanie samochodu z 2016 roku. Nie posiada żadnych zobowiązań. 

Pozostali

Rafał Adamczyk, Nowa Lewica: 25 tys. zł oszczędności i blisko 19 tys. z różnych funduszy. Jest właścicielem tylko garażu murowanego o wartości 20 tys. złotych. 157 tys. złotych z działalności poselskiej. Posiada dwa samochody, a w 2021 roku sprzedał trzy inne. 

Mateusz Bochenek, KO: Najmłodszy poseł zaoszczędził ok. 94 tys. złotych i 100 euro. Jako nieruchomości wypisał jedynie własność małej działki rolnej o wartości 3 tysięcy złotych. Jako poseł zarobił blisko 158 tys. złotych. Jest współwłaścicielem samochodu z 2011 roku. 

Barbara Dolniak, KO: posłanka zaoszczędziła 260 tys. zł. W 3/4 jest właścicielką domu 200 m2 o wartości 700 tys. złotych. Podobnie jest z kilkoma innymi działkami. Dochód jako poseł: 162 tys. złotych. Posłanka wykazała również samochód z 2012 roku. 

Ewa Malik, PiS: 238 tys. zł oszczędności. Własność odrębna domu 120 m2 o wartości ok. 350 tys. złotych oraz współwłasność mieszkania o wartości ok. 250 tys. zł. Posiada również dwie działki o wartości w sumie 70 tys. złotych. Prawie 197 tys. złotych z działalności poselskiej (dieta i uposażenie). Malik pobiera również emeryturę (w 2021 roku otrzymała 35 tys. zł). Wykazała samochód z 2017 roku. 

Danuta Nowicka, PiS: 42,2 tys. złotych oszczędności. Mieszkanie 37,57 m2 o wartości 120 tys. złotych. i drugie 52,1 m2 o wartości 200 tys. złotych. 154 tys. zł. z diety i uposażenia oraz prawie 57,5 tys. złotych z emerytury. 

Robert Warwas, PiS: Zgromadził 185 tys. złotych i posiada papiery wartościowe 34472 zł. Wraz z żoną jest właścicielem mieszkania o wartości 165 tys. zł. Uposażenie plus dieta 172 tys. złotych i dochód z Tauron Polska Energia 1688,40 zł. Wraz z żoną ma samochód z 2008 roku.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 56.3µg/m3 PM2.5: 50.4µg/m3