Opera Śląska będzie wyremontowana

106511209 3205764912795068 1352898896490454225 n

Redakcja

2 lipca 2020

W Operze Śląskiej podpisano umowę na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Całkowita wartość projektu: 57 999 912,25 zł

W tym dofinansowanie ze środków UE: 19 043 804,35 zł

Celem głównym projektu jest zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa kulturowego, a także poprawa jego atrakcyjności kulturalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju i powstania nowej oferty kulturalnej Opery.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Przedmiotem projektu jest „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w zakresie mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji elektrycznej.

W projekcie zostaną wykonane:

• roboty budowlano-konserwatorskie,

• roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury technicznej, w tym także prace związane ze sceną i jej technologią (mechanika, elektroakustyka, oświetlenie sceniczne),

• prace budowlano-montażowe,

• prace instalacyjne, w tym instalacje alarmowe,

• prace zabezpieczające substancję zabytku,

• prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podjęcie decyzji o realizacji projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy pod kątem oferty kulturalnej, zasobów, w tym infrastruktury przeznaczonej na cele kulturalne, potencjałów i możliwości rozwoju oferty kulturalnej oraz dostępu do zasobów kultury, w tym niepełnosprawnych.

Foto: facebook.com/slaskie

106483877 3205764759461750 5619779098850472056 n

powiązane artykuły:

Jklkjjkhg
Lokalne 15 lutego 2022

W styczniu niezwykle intensywnie rozpoczęły się prace remontowe w obiekcie bytomskiego teatru. Dziś

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.5µg/m3 PM2.5: 13.8µg/m3