Odwodnienie i rozbudowa ul. Traugutta w Częstochowie na finiszu

62039

Redakcja

31 października 2022

Zbliża się finał prac związany z odwodnieniem i rozbudową ul. Traugutta w Częstochowie. W ostatnich dniach trwało tam m.in. układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Kisielewskiego.

Prace zaczęły się w ubiegłym roku, a mają zakończyć w końcu listopada obecnego roku.

Zakres robót obejmował: budowę kanalizacji deszczowej (długości ponad 1,5 km) wraz z przyłączami, zbiornika chłonno-odparowującego, drogi gminnej, zjazdów, chodnika, skrzyżowań z ulicami przyległymi, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę wodociągu, przyłączy sanitarnych, sieci gazowej wraz z przyłączami, sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. W zakresie inwestycji zaplanowano także nasadzenia drzew (32 sztuki wiśni piłkowanej oraz czereśni ptasiej) i założenie trawników (ponad 10,4 tys. m2 mieszanki traw).

Nowa droga ma długość 1375 m oraz szerokość jezdni 5,5 metra. Chodnik jest szerokości 2 m. Całkowita powierzchnia zbiornika chłonno-odparowującego, który służył będzie odwodnieniu całej okolicy, to blisko 3,9 tys. m2.
Koszt inwestycji wynosi 8 mln 778 tys. zł (z czego dofinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska wynosi 3 mln 534 tys. zł).

 

Źródło: UM Częstochowa
 

62045

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 23.7µg/m3 PM2.5: 19.7µg/m3