Od stycznia 2024 nowe zasady rejestracji pojazdów

Rejestracja pojazdu 2024

Redakcja

20 grudnia, 2023

Od 1 stycznia – zamiast zgłoszenia nabycia pojazdu – będziemy zobowiązani do jego rejestracji w ciągu 30 dni. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami na ich zarejestrowanie będą mieli 90 dni.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2024 roku – zgodnie z inicjatywą ustawodawcy – zmianie ulegną również zasady i wymiar kar administracyjnych nakładanych w przypadkach naruszenia wyżej wymienionych terminów – 500 zł kary za niedotrzymanie terminu 30 dni. Jeśli nie zdążymy tego zrobić przez 180 dni, zapłacimy 1 tys. zł.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami zapłacą karę w wysokości 1 tys. zł jeśli przekroczą 90 dni, a 2 tys. zł jeśli przekroczą 180 dni.

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2024 roku zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pozostanie bez zmian – termin na dokonanie zgłoszenia to 30 dni, a opóźnienie będzie nas kosztować 250 zł.

powiązane artykuły:

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach Fot UMK
Lokalne 18 grudnia, 2023

Urząd Miasta Katowice dokonał pierwszych podsumowań i analiz po wprowadzeniu w życie nowych zasad

46 789443
Lokalne 7 grudnia, 2023

Czy już za niedługo będziemy jeździć samochodami, które prowadzą się same? To jeszcze odległa prz

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 33.6µg/m3 PM2.5: 26.5µg/m3