Nowy szpital miejski w Gliwicach coraz bliżej

Wiz2 0

Redakcja

22 kwietnia 2021

Projektowanie kluczowej dla Gliwic inwestycji – nowej siedziby szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej – jest coraz bardziej zaawansowane.

W III kwartale tego roku miasto powinno otrzymać od projektantów kompletną dokumentację, w tym pozwolenie na budowę umożliwiające realizację robót budowlanych. W IV kwartale ma pozyskać decyzję umożliwiającą przebudowę zewnętrznego układu drogowego przy szpitalu. Równolegle planuje się ogłoszenie i prowadzenie przetargu na wybór wykonawcy, tak by roboty budowlane rozpocząć w pierwszej połowie 2022 roku.

Nowoczesny szpital jest miastu bardzo potrzebny. Projektowanie takiego obiektu w czasie pandemii pozwoliło nam na uwzględnienie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, które okazały się niezwykle potrzebne i będą niezbędne w przyszłym funkcjonowaniu szpitali, a których obecnie brakuje. Dodatkową funkcjonalnością przyszłego szpitala będzie jego lokalizacja. Projektowany obiekt przy ul. Kujawskiej, w sąsiedztwie ulic Ceglarskiej i Pocztowej, będzie miał zapewniony szybki i komfortowy dojazd z różnych części Gliwic, bliskość do zjazdów na Drogową Trasę Średnicową i węzła autostradowego Gliwice Sośnica. Układ drogowy w sąsiedztwie jest już zmodernizowany, konieczne są jedynie niewielkie korekty 

przypomina Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic nadzorujący prace nad realizacją nowego szpitala miejskiego.

Budynek szpitala, projektowany przez gdańską firmę Industria Project, ustawiono na planie litery H i na linii północ–południe, co pozwoli na lepsze dostosowanie obiektu do funkcjonowania w czasie zagrożeń epidemicznych i znacząco ograniczy jego nadmierne nagrzewanie się w porze letniej. Budynek ma mieć 5 kondygnacji (podpiwniczenie, parter i trzy piętra), a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Z myślą o pacjentach i odwiedzających zaprojektowano przy obiekcie strefę relaksu – park od strony ul. Kujawskiej. Nie zapomniano też o najmłodszych! W projekcie, od południowej strony budynku, przewidziano plac zabaw i teren rekreacyjno-sportowy.

W poszczególnych segmentach szpitala zlokalizowano 12 oddziałów łóżkowych, natomiast w części centralnej budynku – główne szpitalne działy obsługowe.

W środkowym segmencie na poziomie parteru znajdzie się SOR z izbą przyjęć, w tym 10-stanowiskowy obszar tzw. triagu umożliwiający wstępną ocenę stanu pacjenta, obszar resuscytacyjno-zabiegowy z salą zabiegową, dwoma salami resuscytacyjno-zabiegowymi i salą intensywnej terapii, a także obszar konsultacyjny z 5 gabinetami dla dzieci i dorosłych. Obok SOR zlokalizowano działy diagnostyczno-zabiegowe (dwie pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie RTG i jedną pracownię rezonansu magnetycznego). Na I piętrze bezpośrednio nad SOR zlokalizowano zespół bloków operacyjnych z 7 salami operacyjnymi, w tym z 4 salami hybrydowymi. Poszczególne kondygnacje połączono klatkami schodowymi i windami, w tym windą prowadzącą aż na dach, gdzie przewidziano lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W nowym szpitalu przewidziano 356 łóżek dla pacjentów w pokojach jedno- i dwułóżkowych, zlokalizowanych w 12 oddziałach – chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym (60 łóżek), chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń (59 łóżek), chirurgii urazowo-ortopedycznej (40 łóżek), kardiologii (40 łóżek), pediatrii (31 łóżek), chirurgii dziecięcej (14 łóżek), okulistyki (10 łóżek), urologii (33 łóżka), anestezjologii i intensywnej terapii (13 łóżek), anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (4 łóżka), neurologicznym i udarowym (32 łóżka), rehabilitacji (20 łóżek). Oddziały te zaprojektowano w układzie dwukorytarzowym, co umożliwi dokonywanie szybkich zmian w strukturach oddziałów oraz lokalizację w centralnej części każdego segmentu budynku pomieszczeń niewymagających naturalnego oświetlenia.

W nowym obiekcie szpitalnym znajdą się także działy diagnostyczno-zabiegowe (stacja dializ, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopii, pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii, laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, bank krwi, zakład rehabilitacji, pracownia kardiometrii) i tzw. działy wspólne (centralna sterylizatornia, centralna dezynfekatornia, centralny magazyn gazów medycznych, apteka szpitalna, pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna).

Nie zabraknie zespołu poradni przyszpitalnych z 31 gabinetami – podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nocnej i świątecznej, chirurgicznej ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, urologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, psychologicznej, pediatrycznej, medycyny pracy, żywienia, chirurgii naczyniowej.

Powierzchnia szpitala wyniesie ok. 57 tys. m2. W budynku przewidziano rezerwę o powierzchni ok. 2 tys. m2 na trzecim piętrze (przestrzeń techniczna), którą przyszłościowo będzie można przekształcić w kolejny oddział na ok. 60 łóżek, zaś na terenie zajmowanym przez szpital także rezerwę pod budowę dodatkowego segmentu.

Co z układem drogowym?

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie odrębnego zjazdu dla karetek z ul. Pocztowej, natomiast sama ulica Pocztowa ma zostać przekształcona w drogę bez przejazdu.

Na potrzeby komunikacji zbiorowej przy ul. Kujawskiej przewidziano budowę zatok dla autobusów. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano także zjazd, który prowadzić będzie pod wejście główne szpitala ze strefą kiss & drive, wraz z dwoma miejscami postoju taxi. Zjazdem od strony ul. Kujawskiej dostaniemy się także na parking dla pacjentów i odwiedzających, a także na drogę prowadzącą prosto do strefy SOR, gdzie także przewidziano parking dla pacjentów.

Od strony ul. Ceglarskiej zaprojektowano miejsca postoju taxi oraz zjazd na drogę wewnętrzną prowadzącą do strefy dializ, gdzie zlokalizowano dodatkowy parking dla pacjentów dializowanych. Od strony ul. Ceglarskiej przewidziano także dojazd do parkingów pracowniczych oraz dojazd do strefy dostaw.

Źródło: UM Gliwice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.3µg/m3 PM2.5: 2.9µg/m3