Nowa inwestycja w Muzeum Śląskim. Budynek dawnej łaźni przejdzie metamorfozę

121128

Redakcja

2 listopada 2022

Budynek dawnej łaźni „Gwarek” przejdzie metamorfozę i zamieni się w magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach. Termin realizacji projektu to marzec 2024 roku. Wartość inwestycji to 34 mln zł.

"To kolejny etap w procesie rewitalizacji budynków będących częścią dawnej KWK Katowice i rozbudowy Muzeum Śląskiego. Wartość tej realizacji to 34 mln zł, z czego 15 mln zł pochodzi z funduszy EOG, a pozostałe 19 mln zł to środki własne województwa. Śląskie się zmienia, a postindustrialne przestrzenie coraz częściej służą społecznościom lokalnym i kulturze. Wierzę, że dzięki tej inwestycji Muzeum Śląskie zyska nową przestrzeń na działalność związaną z prezentacją historii przemysłu” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Budynek dawnej łaźni „Gwarek” ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami. Celem projektu jest nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie.

W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją ma być ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy.

W ramach projektu zrewitalizowane obiekty otrzymają nową funkcję muzealno-edukacyjną przy zachowaniu elementów decydujących o postindustrialnym charakterze budynku. Budynek łaźni będzie pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami. W budynku planuje się też strefę biurową oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Magazynowanie i prezentacja zbiorów możliwe będą na poziomie przyziemia, piwnicy oraz dwóch dodatkowych poziomach, które stanowić będą projektowane antresole. Ze względu na znaczne gabaryty i ciężary eksponatów w budynku planuje się instalację suwnicy przemysłowej w celach transportowych. Warsztat wiertaczy posłuży jako budynek przeznaczony do sezonowego użytku przestrzeni zewnętrznych Muzeum.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3