Nowa inwestycja w Katowice Airport. Powstanie multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw

2023 05 12 wezel multimodalny katowice airport 02

Redakcja

13 maja 2023

Katowice Airport wciąż się rozwija. Ogłoszona została nowa inwestycja, która powstanie przy pyrzowickim lotnisku.  To multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA wkrótce podpisze z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska umowę na dofinansowanie projektu o nazwie „Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

- Węzeł umożliwi przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z pyrzowickiego lotniska. Dzięki nowej infrastrukturze nastąpi ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Nowa infrastruktura przygotowane będzie do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych. Pyrzowicki multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w ramach prowadzonych operacji wojskowych - informuje Katowice Airport.

Za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry powstanie bocznica kolejowa łącząca Katowice Airport z Centralną Magistralą Kolejową. Ponadto zbudowany zostanie front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m³ i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. Powstaną również trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

„Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice” powinna zakończyć się w 2026 roku. Całkowity budżet projektu szacowany jest na 95,5 mln zł, z tego do 50% kosztów kwalifikowanych będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

- Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw to bez wątpienia najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w Pyrzowicach w najbliższych latach. Nowa infrastruktura wzmocni Katowice Airport w segmencie szeroko pojętej działalności logistycznej mówił Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

- Po agresji Rosji na Ukrainę lotnisko stało się głównym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy walczącej z rosyjskim najeźdźcą. Dzięki inwestycji zwiększymy transgraniczną mobilność sił zbrojnych Unii Europejskiej i będziemy eliminować wąskie gardła w sieci infrastrukturalnej państw członkowskich– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

fot. Katowice Airport


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3