Nowa inwestycja drogowa w powiecie kłobuckim ma poprawić bezpieczeństwo

Dk43gddkia

Redakcja

2 lutego, 2023

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 43 w Szarkach, położonych w gminie Krzepice (na terenie powiatu kłobuckiego).

- Powstanie ponad 200-metrowy chodnik, zatoka autobusowa, kanał technologiczny i odwodnienie drogi. Zamontujemy też podświetlony i wyniesiony nad drogę znak informujący o przejściu dla pieszych z pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą i oświetlenie przejścia dla pieszych wraz z odcinkami przejściowymi - informuje GDDKiA.

Umowę, o wartości ponad 870 tys. zł, zrealizuje firma GRAMAR z Lubińca. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich niezbędnych opracowań projektowych oraz uzyskania w imieniu i na rzecz GDDKiA dokumentów i zgód niezbędnych dla wykonania inwestycji. Następnie wyłoniony w przetargu wykonawca wykona roboty budowlane i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Zadanie zostanie wykonane w czasie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kompletna dokumentacja projektowa i wymagane decyzje, pozwolenia, opinie i inne dokumenty niezbędne do zrealizowania prac muszą zostać przekazane GDDKiA nie później niż do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

fot. GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3