Niezwykłe znalezisko na żorskim Rynku. Historyczny Ratusz odnaleziony

Csm Foto Michal Bugaj 2 1d6670da11

Redakcja

2 lutego, 2023

W trakcie prac przy budowie nowej fontanny w Żorach, pracownicy natknęli się na pozostałości dawnych budowli:  zarys ceglanych fundamentów. Oprócz starych murów, z ziemi zaczęły się wyłaniać także drewniane spalone belki, liczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęce i… skórzane podeszwy butów. 

Na jubileuszowy, 2022 rok Miasto Żory zaplanowało wybudowanie nowej fontanny. Ponieważ każde prace budowlane w obrębie żorskiej starówki mają obowiązkowy nadzór archeologiczny, Ewa Pańczyk-Miejska Konserwator Zabytków, poinformowała naukowców, którym go zlecono, że w tym miejscu mogą spodziewać się ciekawych rzeczy. Jeszcze przed odkryciem fundamentów ratusza, po wykopaniu sondażowego wykopu, odkryto jedną z drewnianych rur wodociągowych, położonych w latach dwudziestych XIX wieku. Takie rury znajdowano już wcześniej, w 1997 roku, przy poprzednich pracach na rynku.

W końcu archeolodzy prowadzący nadzór nad budową ujrzeli pozostałości po ratuszu. Od tego momentu charakter pracy archeologów nieco uległ zmianie. Można już było mówić o pracach archeologicznych, a nie o nadzorze. 

Prace archeologiczne trwały tak długo, jak pozwalały na to warunki atmosferyczne. Do tej pory w trakcie badań natknięto się nie tylko na resztki murów, ale i na kamienne fundamenty ratusza oraz przylegające do niego drewniane pozostałości po mniejszych budowlach. Być może były to wspominane w dokumentach źródłowych, kramy rzeźnicze i szewskie. W kolejnych warstwach wykopalisk znaleziono bowiem liczne kości zwierzęce, sporą ilość resztek obuwia, a także bardzo dużo różnego rodzaju ceramiki, fragmenty garnków i kafli piecowych.

prace archeologiczne na rynku w Żorach

Wśród najciekawszych znalezisk wymienić należy: głowicę buławy, ostrogę do jazdy konnej, toporek, podkowy oraz kamienną kulę niewiadomego przeznaczenia. Warto też dodać, że latem minionego roku, w trakcie prac przy ulicy Klimka, znaleziono średniowieczny grosz praski oraz halerze raciborskie. Znalezione obiekty po ich naukowym opracowaniu i konserwacji zostaną pokazane na specjalnej wystawie w Muzeum Miejskim w Żorach.

prace archeologiczne na rynku w Żorach
- Badania geofizyczne tej części płyty Rynku, gdzie odnaleziono pozostałości ratusza przeprowadzone zostaną w 2023r. , by sprawdzić czy jest szansa na odsłonięcie dalszych odcinków murów – podkreśla Ewa Pańczyk, Miejska Konserwator Zabytków.

Źródło/foto: UM Żory

powiązane artykuły:

Archeolog w trakcie dokumentacji drewnianego obiektu Fot Muzeum Slaska Cieszynskiego
Lokalne 16 sierpnia, 2022

W cieszyńskim rynku trwają badania archeologiczne eksplorujące teren pod rynkiem, który ponad 500 la

Luxembourg gaacc57989 1920
Lokalne 4 października, 2021

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej archeolodzy odkryli mającą nawet 10 tys. lat kopalnię krzemieni

Pszcztyna
Lokalne 6 marca, 2021

Zmieniamy historię Pszczyny – cieszyli się w piątek archeolodzy uczestniczący w badaniach podziemi t

Archaeology 59150 960 720
Lokalne 27 października, 2019

Ponad połowę drewnianego koła o średnicy 62 cm z zachowaną piastą zbadają archeolodzy m.in. z Muzeum

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.3µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3