Nie musisz być podejrzanym, żeby skarbówka sprawdziła twój rachunek bankowy

Atm g0d5ef22dd 1920

Redakcja

1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 w życie wchodzi nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Nie trzeba być już osobą podejrzaną, żeby skarbówka uzyskała dostęp do naszych informacji bankowych. Ministerstwo Finansów podkreśla, że za każdym razem urząd musi prowadzić uzasadnione postępowanie.

Zmiany w przepisach weszły w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyczą m.in. artykułu 48 Ustawy o KAS. Czytamy w nim:

- Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących osoby fizycznej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub danych pełnomocników wskazanego w żądaniu rachunku bankowego w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

Możliwość uzyskanie informacji bankowej osoby fizycznej otrzymuje naczelnik urzędu skarbowego. Ponadto osoba fizyczna nie musi mieć statusu podejrzanego. Wystarczy, że skarbówka będzie prowadziła postepowanie przygotowawcze dotyczące możliwego przestępstwa lub wykroczenia. Tym samym skarbówka w każdej chwili może dowiedzieć się o naszych wpływach, wydatkach a nawet o pełnomocnikach rachunku bankowego. 

- Zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. ujednolicają uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku gdy organy KAS prowadzą wobec podatnika postępowanie przygotowawcze. Organy KAS prowadzą takie postępowanie jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Zmieniany przepis art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów - komentuje Ministerstwo Finansów, które jednocześnie uspokaja, że Urząd Skarbowy nie będzie prowadził inwigilacji, a nowe narzędzia mają być stosowane tylko w przypadku możliwych przestępstw lub wykroczeń.

Przeciwnicy nowych przepisów już kilka miesięcy temu wskazywali na to, że skarbówka może wszystko "podciągnąć" pod możliwe wykroczenie i tym samym otrzymać dostęp do informacji bankowych osób fizycznych. 

Przy udzielaniu informacji banki muszą ściśle przestrzegać tajemnicy bankowej stosując przepisy ustawy Prawo bankowe. Dane przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.7µg/m3 PM2.5: 12.1µg/m3