Mobilne centrum pomoże w digitalizacji [WIDEO]

IMG 20220614 120842

Redakcja

15 czerwca, 2022

Mobilne Centrum Digitalizacji Biblioteki Śląskiej. Pojazd został zakupiony w ramach projektu „Śląskie Digitarium". Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego, jest finansowany z programu RPO WSLna lata 2014–2020. Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, fundusz finansujący: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Lider projektu jest Biblioteka Śląska w Katowicach. Partnerami Instytucja Filmowa „Silesia Film" w Katowicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Opera Śląska w Bytomiu.

Wartość projektu wynosi 37 863 655,80 zł. Dofinansowanie z UE to kwota 32 144 577,05 zł. 5 719 078 zł pochodzi z budżetu województwa śląskiego. Wartość zakupu Mobilnego Centrum Digitalizacji - 2 321 124,06 zł, z czego wartość dofinansowania UE to kwota 1 889 330,36 zł.

Wspólny projekt instytucji kultury województwa śląskiego tworzy kompleksowy system współpracy i infrastruktury, pozwalający na cyfryzację, archiwizację i prezentację kulturowego dziedzictwa regionu online. Cyfryzacja obejmuje dokumenty piśmiennictwa, filmy, operowe kostiumy i rekwizyty oraz nagrania-wywiady historii mówionej. Po digitalizacji są one archiwizowane oraz zostaną udostępnione w Internecie w utworzonych lub zmodernizowanych serwisach, prowadzonych przez Lidera i Partnerów projektu. W projekcie powstanie także serwis centralny — regionalny agregator informacyjny — stanowiący jeden punkt wyszukiwania i dostępu do serwisów instytucjonalnych. Dzięki projektowemu dofinansowaniu wzmacnia się cyfrowa infrastruktura instytucji kultury.  Powstają trzy specjalizowane pracownie digitalizacyjne, dwa systemy długoterminowej archiwizacji, rozbudowaniu ulega serwerowo-macierzowe zaplecze Partnerów projektu. Trwałym efektem projektu będzie rozwiązanie techniczno-organizacyjne, umożliwiające poprojektowe, ciągłe tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych instytucji kultury, edukacji i nauki województwa śląskiego.

Mobilne Centrum Digitalizacji Instytutu Myśli Polskiej — pojazd wyposażony w urządzenia do digitalizacji różnorodnych obiektów — stanowi istotny element projektu i cyfryzacji obiektów kultury w województwie. Dziedzictwo kulturowe regionu to nie tylko materialne obiekty posiadane przez instytucje kultury — Lidera i Partnerów. To także dokumenty w kolekcjach prywatnych, obiekty architektury, wydarzenia, zwyczaje i relacje świadków historii, do których można dotrzeć jedynie lokalnie. Zadaniem MCD jest lokalizacja i wszechstronna cyfryzacja owego materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa regionu, w jego geograficznym rozproszeniu i rozmaitych postaciach.  Dlatego MCD wyposażony jest w bogaty zestaw urządzeń umożliwiających rejestrację, przetwarzanie i czasowe zabezpieczenie cyfrowych zasobów. Obejmuje on zabudowane w pojeździe: skanery (dziełowy i płaskie) do dokumentów, skanery od małych i dużych obiektów 3D (w tym nieruchomości), aparat i kamerę cyfrową, drony oraz graficzne laptopy wraz z zabudowaną macierzą dyskową. Pojazd posiada także własny generator prądu. Obsługa MCD to zespół dwóch do czterech osób. Utworzone przez MCD zasoby będą prezentowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3