Minister i marszałek województwa śląskiego o rządowym wsparciu dla osób z niepełnosprawnością [WIDEO]

Marszalek slaski

Redakcja

25 czerwca, 2021

O rządowym wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami i Programie Dostępność Plus mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podczas spotkania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.

Tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować samodzielnie i żyć godnie oraz uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi obywatelami - to najważniejszy cel Programu Dostępność Plus. Od niemal 3 lat wdrażamy zestaw działań ukierunkowanych na to by zwiększać dostępność przestrzeni publicznej, transportu, edukacji, zdrowia i wielu innych obszarów. Realizujemy już ponad 100 inicjatywy angażujących fundusze o wartości około 8,7 miliarda zł

– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister przypomniała, że z wsparcia skorzystały już m.in. 152 uczelnie poprawiające dostępność architektoniczną i metodyczną, do których wkrótce dołączy także 150 szkół podstawowych, które właśnie ubiegają się o granty na podobne cele. Wśród uczelni, które już poprawiają swoją dostępność jest 14 ze Śląska, w tym Uniwersytet Śląski, Politechniki Śląska i Częstochowska.

Na inwestycje w dostępność zdecydowało się także m.in. ponad 100 gmin, które zaoferowały transport indywidualny door-to-door mieszkańcom z niepełnosprawnościami. 29 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i 14 szpitali wdraża standardy dostępności. Działania obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania szpitali i przychodni: architektoniczny, cyfrowy, komunikacyjny i organizacyjny. Z tego rodzaju wsparcia zdecydowały się skorzystać dwa POZ ze Śląska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu oraz NZOZ ZLA Przychodnia Pogoń Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Jak zaznaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej osoby z niepełnosprawnościami mogą także liczyć na dostarczane w ramach regionalnych programów usługi opiekuńcze lub asystenckie, a także zdrowotne. Na Śląsku z tych form wsparcia skorzystało już łącznie ponad 26 tysięcy osób.

Minister wspomniała także o działaniach edukacyjnych.

W ubiegłym roku przeszkoliliśmy z dostępności 1,5 tysiąca osób z grona służb architektoniczno-budowalnych, a planujemy wkrótce szkolenia dla kolejnych 3,5 tysiąca osób, w tym głównie architektów minister

 

- powiedziała.

Wiceszefowa w resorcie funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że bardzo ważnym instrumentem pozwalającym na inwestycje zwiększające dostępność w już istniejących budynkach jest funkcjonujący od 2019 r. Fundusz Dostępności. Do końca maja tego roku, dysponujący środkami Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielił 39 preferencyjnych pożyczek na łączną kwotę ponad 15 milionów zł. Możemy mówić już o 17 sfinalizowanych inwestycjach. Wśród nich są również inwestycje z Górnego Śląska takie jak Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, która zdecydowała się na montaż platform pionowych, czy Gmina Janów, która wybudowała windę oraz wykonała 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w Centrum Usług Społecznościowych.

Zobaczcie nagrania z konferencji prasowej:

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 36.2µg/m3 PM2.5: 28.7µg/m3