Mieszkanka Piekar Śląskich z tytułem Lady D.

Ladyd 3

Redakcja

18 lipca, 2021

Piekarzanka Katarzyna Dyktyńska-Bańka została wyróżniona w kategorii Aktywność Społeczna Konkursu Lady D. Województwa Śląskiego im. Krystyny Bochenek 2021. Podczas uroczystości otrzymała, w dowód uznania za działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych, pamiątkowy dyplom oraz podziękowania i kwiaty od Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj.

W Piekarach Śląskich nie brakuje osób aktywnych społecznie. Jedną z nich jest Katarzyna Dyktyńska-Bańka, która odebrała podczas uroczystej gali zorganizowanej w Katowicach, wyróżnienie w dowód uznania dla prowadzonej przez siebie działalności.

Piekarzanka angażująca się na rzecz osób niepełnosprawnych odebrała podziękowania oraz kwiaty od Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj. Tytuł Lady D. w kategorii “Aktywność Społeczna” wręczył Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Plura. Wśród gości wydarzenia obecna była wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Morawska-Stanecka. Nie zabrakło też przedstawicieli gmin, których mieszkanki zostały wyróżnione.

Laureatka tegorocznej edycji konkursu doceniona została za zaangażowanie na rzecz scalania społeczności lokalnej. Jako trenerka umiejętności psychospołecznych, terapeutka i przedsiębiorca dobrze znający potrzeby środowiska wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom. Motywując osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i podkreślając ich duże znaczenie dla społeczności lokalnej przyczynia się do uwidocznienia ważnej roli tej grupy społecznej.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku Tytuł Lady D. Piekar Śląskich zdobyła Janina Rosińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek “Feniks” działającego w Piekarch Śląskich. Z kolei wyróżnienie w konkursie otrzymała wówczas Anna Kurek – Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych również w Piekarach.

Konkurs Lady D. (Lady Disabled – Dama niepełnosprawna) im. Krystyny Bochenek od 2002 roku promuje kobiety, które mimo niepełnosprawności są szczególnie aktywne społecznie. Realizuje on zapisy Konwencji o Prawach Osób niepełnosprawnych ONZ, wzywającej do zapewnienia kobietom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego rozwoju, postępu i umocnienia pozycji społecznej.

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Ladyd 1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 36.2µg/m3 PM2.5: 28.7µg/m3