Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach - modernizacja 122 przejść dla pieszych

IMG 20220622 102618 01

Redakcja

22 czerwca, 2022

122 przejść dla pieszych zostanie zmodernizowane w województwie śląskim. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Celem marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach Województwa Śląskiego. jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Program swoim działaniem obejmuje drogi gminne, powiatowe, miast na prawach powiatu oraz wojewódzkie. Wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50.000 zł. Program dotyczy a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Śląskiego. Cały program warty jest 3 miliony złotych. 

Projekt realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie został objęty patronatem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, który jednocześnie przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

W Sosnowcu przy Al. Mireckiego obok jednego z wytypowanych do modernizacji przejść dla pieszych odbyła się konferencja prasowa podsumowująca tegoroczną edycję. W konferencji uczestniczyli m.in.: marszałek Jakub Chełstowski, Roman Rabsztyn - komendant wojewódzki Policji w Katowicach, Zbigniew Tabor- dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny, Anna Pilarczyk-Sprycha - burmistrz Ogrodzieńca oraz Janusz Freitag - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

- Gratuluję wszystkim gminom, które do niego przystąpiły, uważam że to bardzo dobra inwestycja, na którą nigdy nie powinno zabraknąć funduszy. Cieszę się, że WORD-y środki, które zarabiają na egzaminach, przeznaczają na inwestycje służące bezpieczeństwu pieszych. Wypełniają w ten sposób swoje ustawowe obowiązki wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym. Tworzy się dobra praktyka, którą będziemy kontynuować w następnych latach ogłaszając kolejne nabory, by sukcesywnie poprawiać bezpieczeństwo na drogach - powiedział marszałek woj. śląskiego, Jakub Chełstowski.

– Województwo śląskie to dość specyficzny rejon o wysokim stopniu zurbanizowania i dużym natężeniu ruchu drogowego. Nasze drogi charakteryzują się stanem zwiększonego zagrożenia. Piesi uczestniczą jako pokrzywdzeni lub sprawcy w 1/3 zdarzeń drogowych. Ten projekt jest nakierowany na poprawę bezpieczeństwa właśnie tych najmniej chronionych uczestników ruchu. Skala programu jest dość duża; 122 wyłonione w konkursach projekty to w praktyce istotna poprawa bezpieczeństwa pieszych - dodał nadinspektor Roman Rabsztyn.

Najwięcej wniosków złożonych w ramach programu i zaakceptowanych pochodzi z Sosnowca. 

117818

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.0µg/m3 PM2.5: 25.6µg/m3