Maksymalnie 3 tony po 996 złotych na gospodarstwo domowe. Rząd ustala cenę za węgiel

Coal gf50ea27bb 1920

Redakcja

14 czerwca, 2022

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj ustawę dot. gwarancji ceny węgla na polskim rynku. - Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł - informuje rząd.

O projekcie ustawy poinformowała minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

- Została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana na dzisiaj to 996 zł 60 gr - przekazała minister.

Program zakłada, że formy sprzedające węgiel otrzymają rekompensatę, która wyrówna ich stratę. Nie będą jednak mogły sprzedać węgla powyżej ustalonej przez rząd ceny. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto, a wypłacana będzie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W 2022 r. maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony. Surowiec musi zostać wykorzystany na potrzeby własne.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.8µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3