"Lex deweloper" w katowickim Burowcu. Radni prezydenta i PiS głosowali za

Burowiec z Nazwami Rysuj Paint 6 napisy Tlo

Redakcja

30 marca 2023

13 za, 13 przeciw i 1 wstrzymujący się. Katowiccy radni zagłosowani nad kontrowersyjnym projektem uchwały, który dałby zielone światło na budowę osiedla mieszkaniowego w Burowcu. 

Dla mieszkańców Burowca i Borek tereny położone pomiędzy osiedlem Zimowym oraz ulicą Korczaka stanowią od lat naturalne, zielone zaplecze rekreacyjne. Działkę jednak zakupił deweloper, który zamierzał przeznaczyć ją na osiedle mieszkaniowe. W tym celu od początku chce wykorzystać "lex deweloper", który pozwala ominąć m.in.  z miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wcześniej planowano tam wysoką zabudowę, jednak za drugim razem inwestor zmienił koncepcję osiedla na zabudowę szeregową, bliźniaczą.

Projekt osiedla "gryzł się" również z planem Metropolii GZM, która chce zbudować w tym miejscu tzw. velostradę.

Lex deweloper w Katowicach. Jak głosowali radni?

W ubiegłym tygodniu Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczącego zabudowy korytarza po linii kolejowej na Burowcu. 30 marca 2023 roku sprawą zajęła się Rada Miasta. Podczas sesji radni dyskutowali i głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Mroźnej w Katowicach, która wykorzystuje zapisy "lex deweloper". 

- Realizacja zespołu 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, z tarasami, podzielonego na 10 podzespołów (od A do J), składających się od 2 do 6 segmentów. Przewiduje się 9 podzespołów w zabudowie szeregowej i 1 podzespół bliźniaczy. Każdy z budynków może zostać podzielony na dwa lokale mieszkalne z osobnymi wejściami do budynku. Lokale na parterze będą posiadały ogródki przydomowe. Ponadto przewidziano realizację 3 wiat rowerowych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej: ciągów pieszo – jezdnych, dojść, parkingów, terenu rekreacyjnego, zieleni urządzonej na gruncie rodzimym, małej architektury, infrastruktury technicznej koniecznej do zaopatrzenia w media, w tym stacji transformatorowej i zbiorników retencyjnych na wody opadowe - czytamy w projekcie uchwały. 

Ostatecznie projekt upadł. 13 radnych zagłosowało za, 13 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Głos za oddali m.in. radni związani z Forum Samorządowym Marcina Krupy oraz radni PiS. Przeciwko byli radni KO oraz niezrzeszeni Durał, Kamiński, Wydra.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.0µg/m3 PM2.5: 2.7µg/m3