Kontrola CBA w JSW KOKS. Nieprawidłowości przy wyłonieniu wykonawcy robót o wartości 289 mln zł

1 6969

Redakcja

22 lutego, 2022

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w zabrzańskiej spółce JSW KOKS S.A. Służby wykazały nieprawidłowości przy wyborze trybu wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł.

Kontrola obejmowała sprawdzenie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin". - informuje CBA.

CBA prowadziło postępowanie od 28 stycznia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. Następnie przeprowadzono czynności pokontrolne określone w ustawie o CBA.

W toku postępowania ujawniono nieprawidłowości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności zakończyło wystąpienie pokontrolne skierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucji udzielającej finansowania i nadzorującej realizację tej inwestycji - dodaje Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

18 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 17.4µg/m3 PM2.5: 13.5µg/m3