Konkurs na „Zieloną Oś” w Tychach

Xl 3

Redakcja

29 sierpnia, 2022

130 tysięcy złotych – tyle miasto Tychy zamierza przeznaczyć na konkurs na zagospodarowanie centralnej części Zielonej Osi. To blisko 3-hektarowy obszar w centrum Tychów, zlokalizowany pomiędzy wykopem kolejowym, a deptakiem na osiedlach Natalia (N) i Olga (O).

Od samego początku planowania i budowy miasta Tychy Oś Zielona stanowiła jeden z najistotniejszych elementów jego struktury przestrzennej. To na niej oraz osi kolejowej w wykopie projektanci miasta oparli założenie kompozycji śródmieścia, a w sąsiedztwie ich przecięcia wskazali przyszłe centrum. Oś łączy zielonym klinem dwa parki: północny z południowym, lecz jeszcze nie została zagospodarowana w całości. 

Oś ma być przestrzenią bezpieczną i atrakcyjną oraz ma stanowić wygodny ciąg pieszy łączący północną i południową część miasta – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej. 

Zagospodarowanie Osi Zielonej będzie jednym z etapów realizacji nowego centrum miasta. - Chcemy, żeby Oś Zielona stała się jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych w Tychach. Jej rolą ma być przede wszystkim integracja mieszkańców dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu opartym na zieleni, miejscach wypoczynku, rekreacji i spotkań, a także organizacji przeróżnych wydarzeń miejskich. Kluczowa jest realizacja oparta o najlepsze pomysły, dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przygotujemy konkurs na zagospodarowanie centralnego odcinka Zielonej Osi – mówi Michał Lorbiecki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nowego Centrum Miasta Tychy.

Przez najbliższe 2-3 miesiące będą trwały prace nad przygotowaniem formalnym i merytorycznym konkursu. Po ogłoszeniu konkursu, będzie czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (ok. 2 tygodnie), a potem na sprawdzanie wniosków, zapraszanie do udziału w konkursie, opracowywanie prac konkursowych i prace sądu konkursowego. Całość potrwa ok. 8-9 miesięcy. Autorzy zwycięskiej koncepcji zostaną zaproszeni do projektowania projektu wykonawczego zagospodarowania Zielonej Osi.

źródło: UM Tychy

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3