Koncert Pasyjny w Filharmonii Śląskiej

Koncert Pasyjny w Filharmonii Śląskiej

Redakcja

24 marca, 2023    Katowice

Koncert 24 marca, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, wypełni w całości wspaniałe dzieło Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu w opracowaniu na orkiestrę kameralną. Filharmonia Śląska zaprasza na godzinę 19:00 do sali koncertowej im. Karola Stryji.

Wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną pod batutą Macieja Tomasiewicza wystąpi tego wieczora Dariusz Chojnacki, aktor Teatru Śląskiego, w którego wykonaniu usłyszymy recytatywy – tytułowe ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane przez śmiercią.

Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu to w istocie sonaty – utwory orkiestrowe – stworzone przez Haydna na zamówienie przeora klasztoru w hiszpańskim Kadyksie na okoliczność ceremonii wielkopiątkowych. Siedem części w tempie Adagio (w tym pierwszą i piątą poprzedzoną introdukcją) kończy Presto, obrazujące trzęsienie ziemi. Co ciekawe, słowa Haydn dodał już po stworzeniu warstwy instrumentalnej, a zatem warstwa muzyczna – także w oderwaniu od narracji – niezwykle plastycznie ukazuje sens i wydźwięk treści, będącej tematem dzieła. Całość ma charakter poważny, choć z pewnością nie można mówić tutaj o tragizmie. Siedem ostatnich słów… jest raczej apoteozą boskiej miłości i łaski, nie zaś dramatem cierpiącego człowieka. Oczywiście, nie brak tutaj fragmentów ukazujących smutek, są one jednak równoważone spokojniejszymi frazami – sześć z siedmiu adagiow zakończone jest w tonacji durowej. Emocjami, które towarzyszą podczas słuchania arcydzieła Haydna, są więc nie tylko współczucie, ale i – przede wszystkim – nadzieja.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3