Kolejna przebudowa torowiska w Świętochłowicach

Swietochlowice Katowicka www 01

Redakcja

7 czerwca, 2022

Po zakończeniu przebudowy torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej, w Świętochłowicach szykuje się kolejna ważna inwestycja tramwajowa. Tym razem gruntowną modernizację przejdzie torowisko wbudowane w jezdnię ul. Katowickiej na odcinku od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej.

Torowiska wbudowane w jezdnie ulic Armii Krajowej i Wolności w Chorzowie zostały przebudowane przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. w ramach projektu inwestycyjnego w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zakresy obu tych inwestycji kończyły się na granicy ze Świętochłowicami. – Naturalnie następnym krokiem na naszej inwestycyjnej drodze jest modernizacja torowiska już na terenie Świętochłowic. Chcemy gruntowanie przebudować fragment torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Katowickiej, co pozwoli nam w nadchodzącym projekcie w nowej perspektywie kontynuować inwestycję już na samej Mijance i dalej do centrum miasta oraz na Zgodę – powiedział Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W poniedziałek zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz przedstawiciel konsorcjum wykonawczego firm: SPAW-TOR z Krakowa, Silesia Invest z Gliwic i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Grotex z Zabrza, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej”. Inwestycja jest częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i buduj, co oznacza, że w pierwszej kolejności zadaniem generalnego wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja prac budowlanych. Będą one prowadzone na ok. 360-metrowym fragmencie ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do skrzyżowania z ul. Żołnierską, obejmując zakresem przebudowę torowiska tramwajowego (ok. 720 metrów toru pojedynczego) wraz z siecią trakcyjną oraz przebudowę infrastruktury podziemnej i drogowej. Zgodnie z zapisami umowy etap projektowy wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych ma potrwać maksymalnie 5 miesięcy, a etap budowlany kolejnych 9 miesięcy. Tym samym na początku sierpnia 2023 roku inwestycja powinna być ukończona. Wartość umowy przekracza 12,7 mln zł netto (ok. 15,7 mln zł brutto).

powiązane artykuły:

Gfgvdxres
Lokalne 31 lipca, 2022

W dniu 02.08.2022r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na remontowanej ulicy Łagiewni

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3