Kobiety mogą zostać księżmi na Śląsku Cieszyńskim!

246007814 4682708978453692 4430570801294200756 n

Redakcja

17 października, 2021

Takiej rewolucji w Polsce jeszcze nie było! Od 1 stycznia 2022 roku kobiety mogą zostać księżmi w polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim! Taką decyzję podjął Synod podczas tajnego głosowania.

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów - informują luteranie.

O kobietach w roli księży mówiono od kilkudziesięciu lat. Jak informuje Kościół Ewangelicko-Augsburski w 1963 roku absolwentki teologii mogły objąć urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.  W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji uznała, że nie ma przeszkód, żeby kobiety mogły przyjąć funkcję kapłańską. 

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii - dodają luteranie. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce to blisko 70 tysięcy wiernych. Najwięcej z nich żyje na Śląsku Cieszyńskim. Kilkanaście tysięcy ewangelików to mieszkańcy Górnego Śląska.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3