Knurów walczy ze smogiem

Grgkjhgd

Redakcja

30 grudnia 2021

Do końca stycznia 2022 roku można zgłaszać w Urzędzie Miasta Knurów zainteresowanie udziałem w programie ,,STOP SMOG”, wspierającym wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, Gmina Knurów ponownie rozważa możliwość przystąpienia do programu ,,SMOG STOP” wspierającego wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych ( np. termomodernizacja z wymianą okien, wymiana pieca c.o.) i na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Warto zaznaczyć, że w 2019 roku Urząd Miasta Knurów przyjmował wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie. Z uwagi jednak na niewystarczającą liczbę chętnych ( warunkiem było zgłoszenie co najmniej 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Knurowa), Gmina nie mogła przystąpić do tego programu.

Obecnie przepisy określające kryterium minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, w których realizowane byłyby przedsięwzięcia niskoemisyjne oraz kryteria dochodowe i majątkowe dla osób, które chcą brać udział w tym programie zostały zmienione na korzyść. Mianowicie, aby program ponownie mógł wystartować, wystarczy  by co najmniej 20 właścicieli domów jednorodzinnych złożyło stosowny akces. Możliwość udziału w programie uwarunkowana jest kryterium dochodowym: gdzie przeciętny miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa nie może przekraczać kwoty 2 189,04 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 1563,60 zł brutto w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto wnioskodawca nie może dysponować oszczędnościami, które pozwoliłyby mu sfinansować koszty modernizacji budynku.

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku inwestycji do 53 000 złotych, można otrzymać 100% refundację, która pochodzić będzie ze środków Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Gminy Knurów.

Warto więc sprawdzić, czy spełniamy powyższe kryteria dochodowe, a jeśli tak, to złożyć wstępny akces osobiście lub telefonicznie w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów. Numer telefonu pod którym przyjmowane są zgłoszenia to 32 339- 22-17÷20.

źródło: UM Knurów

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.6µg/m3 PM2.5: 17.6µg/m3