Kiedyś niemożliwe, dzisiaj do wykonania. Bieruń czeka na ważny remont drogi

Bierunskrzyzowanie

Redakcja

25 marca 2024

Trwa postępowanie przetargowe na przebudowanie skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z modernizacją skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu. Wartość robót to 69,3 mln zł brutto.

To skrzyżowanie, które znają praktycznie wszyscy, którzy muszą przejeżdżać przez Bieruń. DW 934 krzyżuje się z DK 44, a do tego droga krzyżuje się w jednym poziomie z liniami kolejowymi nr 138 oraz 885. Konsekwencją takiego rozwiązania komunikacyjnego są codziennie olbrzymie korki.

- Problem, który mieliśmy przez lata zostanie wreszcie definitywnie rozwiązany. Od blisko 20 lat zastanawialiśmy się jak odkorkować Bieruń. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej to średnio 2 tys. 800 pojazdów w ciągu doby – komentuje burmistrz Bierunia. Krystian Grzesica.

Wydawało się, że jest to inwestycja niemożliwa do wykonania, ale pomocną dłoń wyciągnęły władze województwa. 

- Samo rozwiązanie komunikacyjne będzie nowoczesne, tak jak technologia wykonania, która zapewnia użytkowanie drogi na długie dekady. Jest to jedna z tych inwestycji, która spina klamrą cały wachlarz modernizacji dróg wojewódzkich w regionie w mijającej kadencji samorządu województwa. Od 2018 do 2024 roku przeznaczymy na ten cel 2,7 mld zł. To najwięcej w historii wojewódzkiego samorządu – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Koniec korków w Bieruniu

Długość przeznaczonego do remontu odcinka na DW 934 to 0,6 km, na DK 44 będzie to odcinek 0,3 km. Podpisanie umów i rozpoczęcie robót budowlanych planowe jest w drugim kwartale bieżącego roku Planowany termin realizacji robót budowlanych i oddania inwestycji do użytkowania to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

-  W ramach zadania przewiduje się kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej, co pozwoli na doprowadzenie jej do wymaganych parametrów technicznych. Konstrukcja jezdni uwzględnia dopuszczalny nacisk osi na drogę wynoszący 115 kN. Projekt obejmuje również budowę obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej, co umożliwi likwidację istniejącego przejazdu w poziomie jezdni. W ramach zadania zostanie także przebudowany odcinek drogi krajowej nr 44 oraz istniejące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w miejscu którego powstanie rondo – informuje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zakres prac obejmuje: przebudowę DW 934 na odcinku 0,6 km wraz z przebudową skrzyżowania z DK 44 (budowa ronda), budowę tunelu pod liniami kolejowymi wraz z przebudową układu torowego oraz urządzeń SRK, budowę ścian szczelinowych, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie odwodnienia i oświetlenia drogi, elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą oraz rozbiórkę budynków.

fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.7µg/m3 PM2.5: 12.6µg/m3