Kiedy urlop macierzyński może być przerwany?

Przerwa w urlopie maciezynskim

Redakcja

5 kwietnia 2023

Mama dziecka może przerwać urlop macierzyński jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części tego urlopu pod warunkiem, że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14. Z pozostałej część tego urlopu mama może także skorzystać później, już po wyjściu przez siebie lub dziecka ze szpitala.

Kobieta, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu może liczyć na płatny zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie. Długość świadczenia zależy od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie dzieci. Przy jednym dziecku to 52 tygodnie, na które składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

– Pamiętajmy o tym, że choć zasiłek macierzyński może być wypłacany przez 52 tygodnie, to pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla mamy. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec dziecka może w tym czasie przejąć opiekę nad pociechą – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jeśli mama dziecka chciałaby wrócić szybciej do pracy, może to zrobić po 14 tygodniach od porodu, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka.

Kiedy mama może przerwać urlop macierzyński?

– Jeśli niemowlak zachoruje i będzie wymagał opieki szpitalnej to mama może swój urlop macierzyński przerwać na czas hospitalizacji dziecka. Musi być jedna spełniony pewien warunek, a mianowicie to, że matka dziecka wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze co najmniej 8 tygodni od dnia porodu – tłumaczy rzeczniczka.

W momencie przerwy na czas hospitalizacji maluszka, matka dziecka może wrócić do pracy lub może skorzystać zasiłku opiekuńczego, jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, które jest w szpitalu. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego matka może wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala.

Przerwać urlop macierzyński można także w sytuacji, gdy to matka dziecka będzie wymagała opieki szpitalnej, a tym samym jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. Podobnie, jak w przypadku hospitalizacji niemowlaka, będzie to możliwe, jeśli matka dziecka wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego. Wówczas o wypłatę zasiłku macierzyńskiego może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu.
Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego, który wykorzystają oboje rodziców, nie może przekroczyć wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy, czyli odpowiednio 20, 31, 33, 35 albo 37 tygodni – w zależności od liczby dzieci urodzonych czy przyjętych na wychowanie.

Za okres, w którym matka dziecka była hospitalizowana, ma ona prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie (e-ZLA). Zasada ta dotyczy także opiekunów przyjmujących dziecko na wychowanie.


powiązane artykuły:

Wniosek o zasilek macierzynski
Wiadomości 23 czerwca 2021

Ponad 9,3 tys. ojców w województwie śląskim korzystało z zasiłku macierzyńskiego w okresie od styczn

Booties 2047596 960 720
3 czerwca 2019

Prawie 40 tysięcy złotych wynosi najwyższy zasiłek macierzyński dla mamy wypłacany w województwie śl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3