KATO4U - w Katowicach powstały nowe przestrzenie dla nastolatków

KATO4 U przestrzen dla nastolatkow w Katowicach

Redakcja

5 czerwca 2024

KATO4U to miejsce, w którym nastolatkowie, przy wsparciu dorosłych, mogą spędzać czas tak, jak chcą. W dwóch katowickich placówkach oświaty powstały właśnie takie przestrzenie.

- Szkoły powinny być miejscami, które odpowiadają na potrzeby uczniów nie tylko w zakresie kształcenia, ale także w kwestiach integracji czy rozwijania swoich talentów. W KATO4U młodzież może właśnie rozwijać swoje talenty czy też relaksować się. To ważna przestrzeń, która pomoże w ich rozwoju - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Bezpieczne relacje rówieśnicze, przynależność do grupy, integracja wokół wspólnych wartości, są ważnymi czynnikami chroniącymi przed zaburzeniami zdrowia psychicznego i uzależnieniami. Tworzenie miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży, dających możliwość spotkania, wymiany myśli, budowania poczucia sprawczości, wspólnego działania, podejmowania inicjatyw na rzecz swojej społeczności i kreowania przyszłości, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych, którzy chcą, by ich potrzeby były zauważane.

- To projekt, o który Młodzieżowa Rada Miasta prosiła prezydenta Katowic. To miejsce spotkań, w którym młodzi ludzie będą mogli być ze sobą. Dorosły będzie tu w roli asystenta, osoby współtowarzyszącej, to młodzi będą tworzyli to miejsce. To ich zadanie. Dzięki współpracy z UNICEF-em możemy zagwarantować funkcjonowanie tego miejsca przez kolejny rok – tłumaczyła w trakcie otwarcia Grażyna Burek, zastępczyni naczelnika wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.
- Nasza współpraca z Katowicami polega na wsparciu systemowym. To jest coś, z czego inne miasta mogą czerpać. Jesteśmy pod wrażeniem tego, w jaki sposób Katowice integrują dzieci, które przyjechały tutaj w związku z wojną i muszą odnaleźć się w nowej szkole, zapoznać się z nowym językiem i z nowymi kolegami. Te dzieci mają szansę tutaj rozkwitnąć – podkreśla Agnieszka Perla Pospiszyl, specjalistka ds. mediów w biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Tak zwane Youth Space’y to miejsca, w których nastolatkowie, przy wsparciu dorosłych mogą spędzać czas tak jak chcą, realizować własne pomysły, pasje, inicjatywy, współkreując i współzarządzając powierzoną im przestrzenią. Takim aktywnościom mają służyć strefy młodzieżowe ,,KATO4U”, uruchomione przy dwóch placówkach oświatowych, tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 24 oraz VII Liceum Ogólnokształcącym im. Harcerzy Obrońców Katowic.

- Mamy wydarzenia cykliczne, takie jak wieczory filmowe, zapraszamy młode kapele, robimy spotkania i warsztaty. Mamy też eventy jednorazowe. Jeśli ktoś ma zapotrzebowanie lub pomysł na jakieś działania wystarczy, że zgłosi to do nas – zachęca Szymon Sidło, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Przypomnijmy, że Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomaga Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach - ochrona dziecka, zdrowie, higiena i żywienie, edukacja, rozwój i partycypacja młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy.

powiązane artykuły:

Gabinety leśnej terapii
Lokalne 4 kwietnia 2024

Chociaż zlokalizowane są w samym centrum Katowic, to można się w nich poczuć niczym w pra

Pierogi katowice
Lokalne 23 maja 2024

Jest to wydarzenie mające na celu skupienie w jednym miejscu wielu kultur oraz kuchni. To miejsce

Akademia pana kleksa netflix
Lokalne 8 maja 2024

Od 8 maja film "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego będzie dostępny na

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.3µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3