Kasacja wyroku w sprawie wypadku śmiertelnego w Tychach?

Justice 4592723 1280

Redakcja

18 czerwca 2020

Sąd Najwyższy postanowił wstrzymać Dawidowi Ż. wykonanie kary dwóch lat pozbawienia wolności za spowodowanie w czerwcu 2018 roku – w Tychach na ul. Cielmickiej – wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. To efekt wniesionej przez obrońcę Dawida Ż. kasacji. – Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności zdarza się niezwykle rzadko i następuje tylko wówczas, gdy istnieje realna szansa na uwzględnienie kasacji oraz gdy jej dalsze wykonywanie powodowałoby nieodwracalne skutki dla skazanego, a więc wtedy, gdy istnieje obawa poniesienia dolegliwości, których skazany nie powinien doznać – tłumaczy postanowienie Sądu Najwyższego mecenas Marek Gola z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, która reprezentuje oskarżonego w tej sprawie.

W czerwcu 2018 roku, w Tychach na ul. Cielmickiej miał miejsce wypadek komunikacyjny w wyniku, którego śmierć poniósł motocyklista. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach, winnym uznany został Dawid Ż., który został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 lat ograniczenia wolności. Ponadto Sąd I instancji orzekł wobec skazanego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nawiązkę oraz zadośćuczynienie.

– Sąd I instancji wymierzając karę oskarżonemu wziął pod uwagę młody wiek sprawcy, fakt pojednania się sprawcy z pokrzywdzoną oraz naprawienia szkody. Wymierzając skazanemu karę, Sąd I instancji zastosował stosunkowo nowy przepis art. 37b Kodeksu karnego, pozwalający na wymierzenie kary mieszanej pozbawienia wolności i jednocześnie ograniczenia wolności – tłumaczy mecenas Gola.

Wyrok Sądu I instancji zaskarżył oskarżyciel publiczny, w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść Dawida Ż., zarzucając wyrokowi: obrazę prawa materialnego, poprzez błędne zastosowanie przepisu art. 37b k.k. Sąd odwoławczy podzielił zarzuty apelacji oskarżyciela publicznego i zmienił wyrok poprzez wymierzenie sprawcy kary 2 lat pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu Okręgowego przepis art. 178 § 1 k.k. nie przewiduje możliwości odstępstwa od jego stosowania, a możliwości takiej nie przewidują również inne przepisy kodeksu karnego w tym wspomniany art. 37 b Kodeksu karnego.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach kasację wniósł obrońca oskarżonego podnosząc, zarzut naruszenia prawa materialnego. Zdaniem obrońcy, zaprezentowany przez sąd odwoławczy pogląd, iż przepis art. 178 § 1 k.k. nie przewiduje możliwości odstępstwa od jego stosowania, a możliwości takiej nie przewidują również inne przepisy kodeksu karnego, nie został poparty przekonującymi argumentami. – W istocie Sąd Okręgowy ograniczył argumentację do przytoczenia poglądu doktryny, zgodnie z którym wykluczenie stosowania tzw. „kary mieszanej” do występków popełnionych w warunkach z art. 178 § 1 k.k. wynika z wyraźnego wskazania w art. 178 § 1 k.k. rodzaju kary wymierzanej, która to określoność zawiera się w zwrocie „orzeka karę pozbawienia wolności” – tłumaczy mecenas.

Co prawda postanowienie Sądu Najwyższego nie przesądza o zasadności bądź też bezzasadności kasacji, jednakże jest ważnym sygnałem, że nawet w przypadku, gdy skazany rozpoczął wykonywanie kary pozbawienia wolności, realne jest jej wstrzymanie. Przyszły wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie niewątpliwie przyczyni się także do wykładni zastosowania przepisu art. 37 b Kodeksu karnego do przestępstwa określonego w art. 178 § Kodeksu karnego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.7µg/m3 PM2.5: 12.6µg/m3